POKYNY ke stažení (pdf)

POKYNY
16. závod Českého poháru v MTBO 2017 na krátké trati (Middle)
17. závod Českého poháru v MTBO 2017 na klasické trati (Long)
závody jsou zároveň zařazeny do Slovenského poháru MTBO

Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:
TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Termín a klasifikace závodů:

23. září 2017 – Middle
24. září 2017 – Long

Centrum závodů/příjezd:
Automotodrom Brno, „Masarykův okruh“, tribuna C, Loc: 49.206797, 16.453337. Doporučený příjezd od dálnice D1 přes sjezd Kývalka (km 182), případně příjezd od Brna přes Žebětín. Příjezd od D1 přes sjezd Ostrovačice (km 178) neodporučujeme vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám nájezdu na D1 a rekonstrukci vozovky v obci Ostrovačice. Příjezd bude značen od odbočky do areálu Automotodromu, doprava bude řízena pořadateli, dbejte prosím jejich pokynů.

Parkování:
Parkování kolmo k asfaltové ploše nad tribunou C (dbejte pokynů pořadatelů). Z organizačních důvodů nelze parkovat na příjezdové komunikaci, ani jinde v areálu Automotodromu. Poplatek 50 Kč za osobní auto/ 100 Kč za karavan/obytný vůz za víkend bude vybírán při příjezdu do areálu.

Prezentace:
v centru závodu
Sobota (Middle) od 9:30 do 12:00 hod
Neděle (Long) od 8:30 do 9:00 hod
Na prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu prosím přineste doklad o zaplacení/převodu vkladů, pokud nenajdete svoji platbu zanesenou v ORISu.
Dohlášky na místě dle kapacitních možností pořadatele.

Vstup do areálu / Identifikační pásky:
Vstup do areálu tribuny C bude hlídán – všichni závodníci obdrží v obálce na prezentaci identifikační pásky bílé barvy. Pásky si připevněte na ruku na celou dobu závodů – jednak z důvodu identifikace, plus bude číslo, uvedené na pásce, vyžadováno při úschově a vyzvednutí kol.

Starty a vzdálenosti:
Middle – Start 00 – 13.00; Centrum – Start 2250m/30m
Long – Start 00 – 10.00; Centrum – Start 1000/40m
Parkoviště – Centrum – 0 – 400m
Parkoviště – tělocvična – 8km
Parkoviště – stany – 0 m
Pro všechny závody intervalový start dle startovní listiny.
Cesta na start po oba dny vede ven z areálu Automotodromu zpět po příjezdové komunikaci, cesta bude značena modro-bílými fáborky. Při výjezdu z areálu využívejte pro jízdu chodník po pravé straně komunikace. V sobotu cesta pokračuje dále po veřejné komunikaci/v neděli tuto komunikaci kříží – jezděte vpravo a dodržujte pravidla silničního provozu. Na startu bude možno odložit přebytečné oblečení, pořadatel zajistí jejich odvoz do cíle.
K rozjíždění závodníků slouží po oba dny značená cesta na start, plus silnice směr Ostrovačice (tj. po výjezdu z areálu Automotodromu vlevo) – na silnici jste účastníky silničního provozu, dbejte opatrnosti!

Terén:
Členitý smíšený les, s hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních silniček, šotolin a rychlých singlů až po náročné měkké cesty rozryté zvěří. V severní části prudké svahy a údolí.
Sjízdnost cest je obecně dobrá i za mokra. Prostor je hojně využíván turisty pěšmo i na kolech, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené pozornosti, obzvláště ve sjezdech.
Nebezpečné úseky:
– erozní rýhy na svažujících se cestách, technicky náročné přejezdy potoka, terénní nerovnosti – v mapě označeny vykřičníky
– zpomalovací prahy na asfaltových lesních silničkách – v mapě neznačeno.

Mapy:
MIDDLE: „Pole position“, M 1:10 000, E=5m, A3 (297x420mm)
LONG: „Biaggiho pomsta“, M 1:15 000, E=5m, A3+ (320x450mm)
Upozornění: na mapě Longu jsou severojižní čáry odkloněny pod úhlem cca 20st. vlevo.
Mapy jsou zpracovány dle ISMTBOM2010 a nejsou vodovzdorně upraveny, stav 09/2017. Mapové podklady: Mapy pro OB Pohádka Máje z r. 2005 a 2015, klasifikace cest a revize: kolektiv bikerů KOS Tesla Brno. Pořadatelé děkují oddílu VBM za poskytnutí mapového podkladu.
Po oba dny se mapy odevzdávají v cíli do odstartování posledního závodníka, mapy ze sobotního závodu budou vydány v sobotu kolem 18hodiny.

Restrikce:
MIDDLE:
– Při závodě Middle platí v souladu s podmínkami danými vlastníkem lesa ÚPLNÝ ZÁKAZ POHYBU MIMO CESTY. Tzn. pohyb závodníků při závodě je možný výhradně po cestách zobrazených v mapě = zákaz vjíždění i vstupu mimo cesty.
LONG:
– Při závodě Long platí standardní pravidla MTBO, tj. při pohybu mimo cesty je závodník povinen kolo nést min. 20cm nad zemí
MIDDLE i LONG:
– Po oba dny jsou některé silnice a lesní cesty, plus místní komunikace v přilehlé městské části Brno – Žebětín označeny značkou 711.0 „Zakázaná cesta“ a jízda po nich při závodě je přísně zakázána.
– Po oba dny je na několika místech (rozsáhlé křižovatky a okraje louky) použita značka „839.2 – Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná, sjízdná oblast“, ve formě sytě oranžové plochy. Zde platí VÝJIMKA Z PRAVIDEL a tyto úseky jsou v rozsahu označeném výše uvedenou značkou po oba dny považovány za sjízdné (viz. níže uvedené příklady).
– Dodržování výše uvedených omezení bude kontrolováno rozhodčími a případné porušení trestáno diskvalifikací.

Systém ražení:
Elektronický – SPORTident, kompatibilní s čipy po řadu 11 včetně. Každý závodník je povinen před startem závodu vynulovat a zkontrolovat čip a v cíli orazit cílovou SI jednotku.
Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. Čipy vyčtěte ihned po dojezdu do cíle.
V případě poruchy SPORTidentu závodník razí kontrolu do políček na mapě a na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli rozhodčího. Zapůjčené čipy odevzdejte pořadatelům v cíli ihned po vyčtení

Tratě:
Kategorie M10, W10: je připravena jednoduchá trať bez fáborků, kategorie nemají přiřazen startovní čas, závodníci startují v čase 20-100, start na startovní krabičku. Doprovod dětí není preferován, ale je povolen. Případný doprovod dětí žádáme, aby respektoval pravidla Fair Play a minimálně zasahoval do rozhodování malých závodníků.
Kategorie OPEN: nemá přiřazen startovní čas, závodníci startují v čase 0-100, start na startovní krabičku

Vzdálenosti jsou uvedeny vzdušnou čarou, převýšení ideálním postupem
(délka v km / převýšení v m / počet kontrol):

Kategorie MIDDLE LONG
M10 2,4 / 75 / 8 3,8 / 60 / 8
M14 6,2 / 235 / 15 9,3 / 250 / 11
M17 8,4 / 360 / 15 13,8 / 450 / 11
M20 10,3 / 420 / 21 19,8 / 570 / 16
M21E 13,0 / 590 / 26 22,4 / 800 / 20
M21A 10,3 / 420 / 21 19,0 / 550 / 15
M21B 8,4 / 360 / 15 13,3 / 480 / 12
M21C 6,3 / 225 / 15 11,1 / 320 / 14
M40 10,0 / 410 / 22 19,8 / 570 / 16
M50 7,9 / 265 / 15 13,8 / 450 / 11
M60 7,9 / 265 / 15 11,1 / 320 / 14
W10 2,4 / 75 / 8 3,3 / 50 / 6
W14 6,2 / 245 / 12 8,1 / 200 / 11
W17 6,2 / 235 / 12 12,8 / 330 / 13
W20 7,1 / 250 / 17 12,6 / 400 / 14
W21E 9,1 / 400 / 22 19,0 / 550 / 15
W21A 7,1 / 250 / 17 12,6 / 400 / 14
W21B 6,2 / 245 / 12 12,8 / 330 / 13
W40 6,2 / 235 / 15 11,1 / 320 / 14
W50 6,2 / 245 / 12 9,3 / 250 / 11
OPEN 7,4 / 280 / 15 10,8 / 250 / 12

MIDDLE:
Při sobotním závodě se většina tratí i několikrát kříží. Sledujte pozorně kódy a pořadí kontrol, a jelikož se vás tam bude motat najednou více, jezděte vpravo a kromě mapy sledujte i své okolí, abyste se s nikým nesrazili.

Dojezd do cíle MIDDLE i LONG:
Na sběrné kontrole většinou závod už skoro končí, u nás ne. Do areálu Automotodromu se musíte nejprve dostat poměrně úzkou a obtížně průjezdnou brankou, tunelem podjet závodní okruh, neodbočit na obslužné komunikace a pokračovat rovně do cíle. Je to do kopce.
Dojezd je značen červenými fáborky a obsazen pořadateli.

Předpokládané časy:
v souladu s Prováděcími pokyny a Soutěžním řádem k soutěžím ČSOS v MTBO 2017.

Uzavření cíle:
Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

Startovní čísla:
Všichni závodníci, kromě kategorií OPEN, obdrží na prezentaci startovní čísla Českého poháru MTBO dle startovní listiny. St. číslo je závodník povinen umístit na kolo tak, aby bylo čitelné zepředu. Čísla budou odebírána v neděli po dojezdu do cíle. V případě nevrácení st. čísla je závodník povinen uhradit částku 100,- Kč. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci.

Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu
Online výsledky můžete sledovat na následujících odkazech:
sobota
neděle
Konečné výsledky, včt. mezičasů budou publikovány na stránce závodu a také v systému ORIS

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení vítězů závodu MIDDLE proběhne v sobotu v 18:00 v centru závodu. První tři závodníci obdrží diplomy a hodnotné věcné ceny věnované partnery závodu.
Nedělní vyhlášení závodu LONG co nejdříve po závodě, předpokládaný čas 14:30 – bude upřesněno rozhlasem.

Prémie Sýrárny Orrero:
Speciální cenu v podobě 1kg porce sýra Gran Moravia věnoval partner závodu Sýrárna ORRERO pro vítěze dámské a pánské Elity v součtu časů obou závodů.

Cena Alejandra Valverdeho:
Speciální cenu nejlepšího špurtéra do kopce obdrží žena a muž, kteří dosáhnou nejkratšího času na dojezdu od sběrné kontroly do cíle v součtu obou dnů.

Bike After Party:
proběhne v sobotu po vyhlášení vítězů cca od 20hod v párty stanu v centru závodu. Je připravena rockotéka DJ JaRyna a zatím neupřesněný počet překvapení 🙂

Technická kontrola:
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW14 a MW17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu.

Časový limit:
MIDDLE: 120 minut / LONG: 200 minut

Mytí kol:
Na vyznačeném místě v centru závodu budou k dispozici hadice a cca 20 lavórů a s košťátky. Šetřete vodou.

Mytí závodníků:
V korýtku a v lavorech na určeném místě – voda napojená do korýtka je napojena na vodovodní řád, ale pořadatelé nezaručují, že je pitná.

Pitná voda:
v cisterně v omezeném množství, doporučujeme přivézt si pitnou vodu s sebou

Toalety:
6ks mobilních toalet

Ubytování:
Ve vlastním dopravním prostředku/obytňáku v centru závodu – cena 80 Kč/osoba/noc splatná při prezentaci
Ve stanech v centru závodu – 80Kč / osoba /noc – je možné jak v centru závodu na vyhrazeném místě (viz. plánek).
V tělocvičně – 100Kč / osoba /noc – ubytování v tělocvičně ŽS Vejrostova v Brně – Bystrci, GPS 49.2177161N, 16.5163769E, vlastní karimatka+spacák. Pokyny k ubytování ve škole obdrží závodníci na prezentaci. Platí zákaz vnášení kol do prostor školy, proto svoje kola zanechejte v úschovně na shromaždišti.

Úschova kol:
Bude zajištěna v centru závodu pod širým nebem.
Uložení kol v sobotu mezi 17 a 18hod, výdej v neděli ráno mezi 8 a 9hod.
Kola budou hlídána, nicméně vřele doporučujeme zajistit si je také vlastním zámkem. Při úschově a výdeji bude evidováno a následně kontrolováno číslo uvedené na identifikační pásce, kterou závodníci obdrží při prezentaci.

Občerstvení při závodě:
Po oba dny – v cíli po dojezdu voda a voda se sirupem.

Stravování před a po závodě:
Bohatě zásobený NIKOLA TESLA BAR s nabídou teplých i studených jídel, polévkou, zákusky, kávičkou, snídaněmi, burčákem a pivem Ferdinand i nealkoholickými nápoji bude v provozu od sobotního dopoledne do skončení závodů.

Dětská školka:
V centru závodu, v párty stanu. Otevřena: v sobotu 12:30 – 16:00, v neděli 9:30 – 14:30.

Dětský závod:
pro malé bajkery připravujeme odpolední minizávod, bude oznámeno na místě dle zájmu a počasí.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO s výjimkami pro sobotní závod, kdy platí úplný zákaz pohybu mimo cesty.

Upozornění 1:
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Na místních komunikacích v závodním prostoru probíhá, byť omezený, provoz automobilů a cyklistů.
V lese jezděte vpravo, při jízdě do kopce má přednost závodník jedoucí dolů.
Dodržujte Desatero MTBO!

Upozornění 2:
Souběžně s našimi závody se na Automotodromu konají motocyklové závody, upozorňujeme na možnou zvýšenou hladinu hluku, v případě zájmu je možno si na prezentaci vyzvednou špunty do uší.

Upozornění 3:
Centrum závodu se nachází v sousedství golfového hřiště. Respektujte prosím zákaz vstupu na golf.

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč. V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

První pomoc:
V prostoru cíle bude zajištěna 1. pomoc.

Jury:
Miroslav Kalina (EKP), Jan Urban (SBK), Renata Paulíčková (SJI)

Funkcionáři:
Ředitel závodu: Martin Štěpánek (+420 603 565 603)
Hlavní rozhodčí: Zbyněk Pospíšek (+420 605 204 216)
Stavitelé tratí: Marek Pospíšek (MIDDLE), Martin Ševčík (LONG)

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., společnosti CURATORE RAJHRAD s.r.o., p. Jana Horského a za podpory akciové společnosti Automotodrom Brno.