bv page header

Pokyny k tisku (pdf)

Brněnskej vopruz 2008

Výzva všem, pro které jsou pot, slzy a vopruzená prdel při běhu a jízdě s mapou v přírodě nejmilejším potěšením a jediným možným způsobem jak strávit sobotu 2.8.2008.

Datum:
Sobota 2.8.2008

Typ a délka:
OB / MTBO / HROB
3,5km / 130km / 4km

Centrum:
Brno – Medlánecké sportovní letiště, N49.24213 E16.56010

Prezentace:
V centru závodu v pátek 1.8.2008 od cca 18:00hod, předání startovních průkazů, popisů kontrol a nálepek na kolo a helmu, výklad trati ve 20:00hod.

Vzdálenosti:
Centrum – Start: 1,5km
Parkování vozů doprovodu – Start : cca 500m
Start – Cíl: 8-12 hodin

Důležité časy v den závodu:
do 06:45hod – sraz všech účastníků v centru závodu
do 07:00hod – odevzdání zavazadel a občerstvovacích balíčků pořadatelům:
07:05 hod – společný odjezd na místo startu
07:30hod – hromadný start
16:00hod – časový limit průjezdu 2. občerstvovací stanicí MTBO
17:00hod – čas odjezdu sběrného automobilu z 2. občerstvovací stanice
18:45hod – časový limit pro start do horského OB

Mapa:
1:50 000 poskytnutá spol. SHOCart, orienťácké a MTBO mapy, 1:15 000 a 1:10 000, případně jejich kombinace. Pro OB a horský OB vodovzdorně upraveny, pro MTBO ne. Maximální rozměr A4.
Mapy budou vydávány postupně v průběhu závodu.

Kategorie:
Muži / Ženy

Startovné:
600 Kč – pokud jste dosud nezaplatili, uhraďte při prezentaci
V ceně jsou mapy, zážitky, jídlo a pití v sobotu v místě cíle, nocleh z pátku na sobotu v centru závodu, nocleh ze soboty na neděli v cíli
Ubytování před startem: v areálu sportovního letiště možno postavit vlastní stany od cca 18hodin, večer do cca 22:00hod a ráno od 6:00hod budou otevřeny toalety v areálu, na noc se budova zamyká,
Stravování před startem: Z vlastních zásob, nebo možno využít několik restaurací v přilehlé čtvrti Brno – Medlánky, vzdál. ca 1km.

Cíl:
Osada Blatiny v srdci Českomoravské vysočiny – N49.64980 E16.09279.
V místě cíle je zamluvena chata s kapacitou cca 50 míst ve dvou společných ložnicích. 21míst v ložnici s postelemi – bude určena pro rodiny s malými dětmi, podkroví pro závodníky a ostatní pořadatele – spacák a karimatku s sebou.
V místě cíle bude pro účastníky závodu zajištěna večeře a sud piva. Případně možnost vlastního vaření.

Kontroly:
OB a horský OB: Lampióny a kleště
MTBO
– (mapa 1.50 000): Dle detailního popisu kontrol naleznete na každé kontrole plechovou příp. dřevěnou ceduli s písmenem, nebo číslem, které si zapíšete do karty.
– (hagaby, případně free order): červenobílé fábory s písmenem, případně cedulka s písmenem. Vyjímkou je centrální kontrola při Hagaby.

Označení průchodu kontrolou:
Každý závodník obdrží celkem 4 průkazky:
První pro OB, dvě průkazky pro MTBO, jednu průkazku pro horský OB.
Průkazky pro MTBO musí být připevněny ke kolu. Závodníci zapisují kódy dle popisu do předepsaných políček. Průkazka pro horský OB bude předána po MTBO. Průkazku je nutno odevzdat pořadateli ihned po absolvování každého z úseků. Písmena vepisujte do kartiček dle označení v mapě.
OB a Horský OB – standardní ražení kleštičkami.

Popisy kontrol:
OB: standardní IOF na mapách
MTBO: popisy obdrží závodníci při prezentaci
Horský OB: slovní popis na mapě

Občerstvování:
Občerstvovací stanice:
OB: ne
MTBO: 2 (cca 50.km a 95.km MTBO), 3. v cíli MTBO před výběhem na horský OB
Závodníci mohou předat pořadatelům balíčky/igelit. tašky s občerstvením označené číslem občerstvovačky, případně jim může být občerstvení na občerstvovací stanice dopraveno doprovodným týmem.
Poloha občerstvovacích stanic bude odtajněna v cca 8.00hod po odjetí závodníků do MTBO části.
Kromě vlastního občerstvení závodníků, zajistí pořadatelé na občerstvovacích stanicích dostatek pitné vody.

Výbava:
OB: doporučená standardní výbava pro OB, busola (běžecké boty budou přepraveny na start horského OB)
MTBO:
Povinná: Kolo, helma, lihový fix, větrovka nebo nepromokavá bunda
Doporučená: náhradní duše, nářadí,kapesné, dostatek jídla a pití
Horský OB: DTTO OB, plus větrovka nebo nepromokavá bunda

Pravidla závodu:
Dle pravidel MTBO je dovoleno používat pouze komunikace a lesní cesty a pěšiny. Mimo cesty musí být kolo neseno tak, aby se nedotýkalo země.
Závodníci nesmějí v průběhu závodu přijmout jakoukoliv pomoc od osob, které nejsou přímými účastníky závodu ani doprovodného týmu (platí jak pro občerstvování, tak i pro případnou opravu kola).
Není dovoleno v průběhu závodu měnit rám ani kola.
Porušení pravidel závodu a fair play se trestá diskvalifikací ze závodu.
Použití GPS pro aktivní navigaci v průběhu závodu je považováno za nesportovní.

Doprava:
Pořadatelé dopraví zavazadla závodníků, kteří nedisponují doprovodným týmem z centra závodu do cíle, případně v neděli zpět do Brna. V centru závodu možno ponechat zaparkovaná vozidla do nedělního odpoledne. Doprava z cíle zpět do Brna v neděli – 4hodinovým švihem spolu s pořadateli, nebo vlakem z Nového Města n. Mor., nebo jinak.
Pořadatelé nabízí možnost převozu cca 2 aut závodníků ze startu do cíle, podmínkou je dobrý technický stav vozu.

Kontakt v případě nouze:
V případě nouze, případně vzdání závodu volejte:
603 565 603 – Martin Štěpánek, nebo 603 565 614 – Petr Strejček

Pořadatel příštího ročníku:
Nejlepší Vopruzený Teslák bude mít tu čest pořádat další ročník Brněnskýho vopruzu v roce 2009

Informace:
na internetových stránkách závodů www.tbm.cz/brnenskej-vopruz-2008
na e-mailu brnenskejvopruz2008@gmail.com

Upozornění:
V průběhu závodu ve vlastním zájmu dodržujte pravidla silničního provozu.
Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí

Poděkování:
Pořadatelé děkují společnosti SHOCart za poskytnutí mapového podkladu za zanedbatelný manipulační poplatek.

Martin Štěpánek
Stavitel tratí a ředitel závodu
Petr Strejček
Ředitel závodu a stavitel tratí