cp page header

Pokyny, délky a plánky k tisku (pdf)

Český svaz orientačního běhu
POKYNY
MISTROVSTVÍ ČR MTBO NA DLOUHÉ TRATI a 5.závod ČP MTBO
6. závod Českého poháru MTBO – krátká trať

Pořadatel
KOS Tesla Brno

Datum
24. a 25. května 2008

Centrum závodu
SVRATKA – fotbalový stadion, příjezd do centra bude značen na všech příjezdech do Svratky

Prezentace
SVRATKA – fotbalový stadion, poblíž cílového prostoru.
Sobota – 8.00 – 10.00
Neděle – 8.00 – 9.00 nebylo uvedeno v rozpise

Parkování
V areálu fotbalového hřiště stadionu FK Mars Svratka. Cena 50 Kč za oba dny – sleva oproti rozpisu.

Vzdálenosti
Parkoviště – centrum závodu, prezentace – 100 m
Centrum závodu, prezentace – kemp, stany – 200 m
Centrum závodu – start sobota – 4000 m po silnici, převýšení 150 m
Centrum závodu – start neděle – 6000 m po silnici, převýšení 75 m
Centrum závodu – cíl sobota i neděle – 0 m

Délky tratí

Výměna map
V sobotním závodě má kategorie HE výměnu map na kontrole č. 40

Přejezd silnice
V sobotním závodě všechny kategorie přejíždí silnici II. třídy ve Svratce. Před přejezdem silnice je umístěna kontrola. Po oražení této kontroly budete chvíli pokračovat po již zmíněné komunikaci. V místě nájezdu budou pořadatelé a řidiči budou upozorněni dopravními značkami. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

Občerstvovačka
V sobotním závodě je umístěna občerstvovačka na kontrole 43 neplatí pro kategorie D14, D17 D40, H14 a P
Další občersvovačka pro všechny kategorie je na přejezdu silnice na kontrole 47. Závodníci HE si mohou dále umístit na výměnu map vlastní občerstvení, které závodník odevzdá v prostoru před startem.

Terén
Uzavřený lesní komplex se středně hustou sít cest, typicky „vysočinský“, zajímavý pro MTBO, zvlněný až kopcovitý, nadmořská výška prostoru je 620 až 780 m. Za deště místy velmi těžký podklad.

Mapy
Sobota – Bubnovaný kopec 780, MTBO, 1:20 000, e 5m, revize 2008, 28 × 35 cm, bez mapníku
Neděle – U osla 709, MTBO, 1:15 000, e 5m, revize 2008, 28 × 31 cm, bez mapníku
V cíli se po oba dny odebírají mapy a budou k vyzvednutí každý den po uzavření startu.

Start
Sobota – 00 = 11:00, 4000 m značeno modro-bílými fáborky a šipkami z náměstí směrem na Svratouch
Neděle – 00 = 10:00, 6000 m značeno modro-bílými fáborky a šipkami z náměstí směrem na Křižánky
Po oba dny dbejte cestou na start zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu. Cesta vede po silnici II. třídy.

Cíl
Cíl je umístěn v centru závodu. Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. V cíli obdrží každý závodník občerstvení.

Zakázaný prostor
Zakázaný prostor je ohraničen řekou Svratkou jižně a jihovýchodně od centra závodu.

Časový limit
V sobotu 240 minut, v neděli 120 minut

Startovní čísla
Všichni závodníci kromě kategorií P, si na kolo připevní číslo Českého Poháru MTBO uvedené ve startovní listině. Číslo obdržíte při prezentaci. Čísla jsou na oba závody stejná, po nedělním závodě se vybírají v cíli.

Technická kontrola
Kontrolu technického stavu kola pořadatelé budou provádět na startu závodníkům kategorií P, DH-14, DH17.

Ražení
Oba dny se závodí s elektronickým zařízením SI. V případě poruchy závodníci razí kontrolu do papírové kartičky. Čipy si prosím vyčtete ihned po dojezdu do cíle. Pokud nemáte vlastní SI čip, tak vám bude zapůjčen na základě požadavku uvedeného v přihlášce za 40Kč za den. V případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 700 Kč. SI čip musí být pevně připoután ke kolu například na Joju. Na startu je nutno čip vynulovat a zkontrolovat. Závod končí na cílové čáře označením čipu v cílové jednotce.

Restrikce
Všichni závodníci musí startovat s cyklistickou helmou a bicyklem podle pravidel MTBO! Není povolena jízda po loukách. Při pohybu v lese mimo cesty je závodník povinen nést kolo alespoň 20 cm nad zemí – kontrolováno rozhodčími. Právo startu v jednotlivých kategoriích dále určuje platný soutěžní řád a prováděcí pokyny vydané komisí MTBO.

Mytí kol
Mytí kol bude umístěno za tribunou fotbalového stadionu v centru závodu (kýbl & kartáč).

WC + umyvárny
V centru závodu TOI TOI a WC v tribuně stadionu, sprcha v tribuně stadionu.

Výsledky
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Konečné výsledky – na http://www.tbm.cz/2008-mtbo-cp/

Vyhlášení výsledků
V sobotu ve 20:00 hod, v Sokolovně viz. plánek, následuje volná zábava a tanec. Je zajištěna reprodukovaná hudba a občerstvení v bufetu U Vaničky – domácí koláče, slané tyčinky, brambůrky, pivo, káva, čaj, nealko a pro tvrďáky něco destilátů.
V neděli těsně po závodě cca ve 13:00 hod.

Dětská školka
V centru závodu bude připraven dětský koutek, tak jako doposud na všech závodech. Zatím co si rodiče budou užívat rozbahněných cest bude o jejich ratolesti postaráno.

Ubytování
Závodníci ubytovaní v tělocvičně obdrží při prezentaci ubytovací poukazy, které odevzdají u vstupu do tělocvičny. Tělocvična se nachází v těsné blízkosti fotbalového stadionu (vstup bude označen a vyznačen v plánku). Bude k dispozici od pátku cca 19 hodin do neděle 10 hodin. Plocha pro postavení vlastních stanů je vyznačena v plánku.

Uskladnění kol
Pro ubytované v kempu a v tělocvičně bude zajištěno uskladnění kol. Kola se budou ukládat do šaten v základní škole (vstup bude označen a vyznačen v plánku). Ačkoli bude prostor školy uzamčen, doporučujeme použít i vlastní zámek, pořadatel neručí za případné ztráty. Sklad kol bude v sobotu uzavřen v 19:30 a v neděli otevřen od 8:00.

Upozornění
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí!!!! Prostor závodu je turisticky exponován, dávejte pozor na pěší a cykloturisty. Důležité je vyhrát, ale taky není špatné to přežít.

Protesty
Protesty lze podávat písemně hlavnímu rozhodčímu, vklad 200,- Kč.

Jury
Seznam členů jury bude vyvěšen na shromaždišti.

První pomoc
V prostoru cíle bude zajištěna 1. pomoc.

Občerstvení v centru
V centru bude stánek s občerstvením:
Bufet KLASIKA: párky, klobásy, pivo, limo, cukrovinky

Stravování ve Svratce
Restaurace Vysočina domluveno cca 80 večeří mezi 17:30 – 20:00
Restaurace U Berušky domluveno cca 80 – 100 večeří mezi 17:30 – 20:00
Hospůdka hned u hřiště – ví o nás, kapacita nesdělena

Prodej velo materiálu
V centru závodu bude stánek firmy KASTAR, kde bude možné zakoupit značkový materiál GEAX, MAVIC, LAS, ZEFAL za super ceny. http://www.kastar.cz/

Funkcionáři
Ředitel: Zbyněk Pospíšek
Hl. rozhodčí: Jiří Urválek
Stavitelé tratí: Hana La Carbonara, Martin Ševčík