Pokyny k tisku (pdf)

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

14. závod Jihomoravské ligy,
závod systému Ranking s koeficientem 1,00 (kód 101023183) a veřejný závod

Pořadatel:
Tělovýchovná jednota Tesla Brno – Klub orientačních sportů

Datum:
sobota 23. října 2010

Centrum závodu:
Svatoslav, fotbalové hřiště na severu obce

Parkování:
na zjednosměrněné polní cestě za hřištěm ve směru od jihu – při příjezdu do Svatoslavi ze severu pokračujte dále do vesnice, před návsí doleva a pak opět doleva na polní cestu. Prostudujte si plánek (dole na této stránce), sledujte šipky a dbejte pokynů pořadatelů.

Prezentace:
sobota 23.10.2010 od 9:00 do 10:00 v centru

Start:
intervalový, 00 = 10:30, vzdálenost 700 metrů po modrobílých fáborcích
3 koridory: 1. nulování čipů, 2. kontrola vynulovaných čipů, 3. start
(kategorie HDR a P nemá startovní listinu a startuje libovolně v čase 10-70)

Startovní listina:
bude zveřejněna na internetu, v centru a na startu

Popisy kontrol:
k dispozici v centru formou samoobsluhy

Cíl:
vzdálenost 500 metrů (cíl je v blízkosti startu), značeno červenými a modrobílými fáborky

Mapa:
KAMENNÝ OSTŘÍŽ 1:15 000 (kategorie DH21C, H18 a H35), KAMENNÝ KRTEK 1:10 000 (ostatní kategorie), e=5m, formát A4, mapy budou vodovzdorně upraveny
Stav říjen 2010, hlavní kartograf O. Kozák, mapovali Z. Liščinský, O. Kozák, R. Čech, V. Šebesta.
Mapy se nebudou v cíli vybírat, spoléháme na vaši fair-play.
Zvláštní mapové značky:
– hnědý křížek – plošinka,
– zelený křížek – vývrat
– zelené kolečko – výrazný strom
– černý křížek – umělý objekt

Terén:
Atraktivní 🙂 zvlněný vysočinský les, místy velmi pestrý s množstvím porostových detailů a ztíženou průhledností.

Zakázané prostory:
veškerý les severně od vyznačené cesty na start, případně do cíle. Dále je zakázáno vstupovat do oplocenek a nově osázených pasek.

Upozornění:
Tratě delších kategorií (DH21C, H 18 a H35) vedou přes frekventovanou silnici. V místě přeběhu je kontrola, kterou razíte cestou tam i zpět. Silnice je trochu nepřehledná a občas po ní jezdí rychlá auta. Proto při přebíhání/přecházení silnice zpomalte a pořádně se rozhlédněte, raději dvakrát – na vlastní nebezpečí! V místě budou pořadatelé, ti ale budou brzdit spíše vás než auta. Pohyb po silnici nebo její přebíhání v jiném místě než u kontroly je striktně ZAKÁZÁNO!

Ražení:
Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip a označit jej na cílové čáře v jednotce SI. Kategorie HDR a P startuje v momentě oražení startovací krabičky, kterou bude mít pořadatel v posledním startovacím koridoru.
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě a v cíli o této skutečnosti uvědomte hlavního rozhodčího. Zapůjčené čipy SI je nutno po doběhu vrátit po vyčtení v centru, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč.

Časy vítězů:
dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na klasické trati

Časový limit:
120 minut

Výsledky:
průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné výsledky budou vystaveny na internetu a v rámci JMO zaslány e-mailem

Vyhlášení vítězů:
jen pro žákovské kategorie DH10-14, co nejdřív po skončení závodu (cca 13:00), první 3 závodníci obdrží diplom a věcnou cenu. Všichni účastníci kategorie HDR dostanou diplom a drobnou cenu po vyčtení čipu.

Občerstvení:
po doběhu voda se šťávou v centru, na trati není
V centru bude bufet s klasickým sortimentem: pivo, limo, káva, čaj, rum, svařák, klobásy, guláš, topinky, cukrovinky….

Šatny:
V centru je možno využít krytého přístřešku. Oddílové stany lze umístit podél hřiště mimo fotbalovou plochu. V případě deště je pohyb po fotbalovém hřišti zakázán.

WC:
v šatnách u fotbalového hřiště – nevstupujte v botách s hřeby. Vzhledem k blízkosti startu nebude zřízeno WC na startu. Buďte k lesu ohleduplní!

Mytí:
v šatnách u fotbalového hřiště jsou k dispozici sprchy – udržujte čistotu

První pomoc:
v cíli

Předpis:
závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2010

Upozornění:
provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru pouze se souhlasem ředitele závodu

Protesty:
v písemné podobě s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury:
Pavel Ptáček (BBM), Ondřej Toman (LBM), Radim Kheil (PBM)

Hlavní pořadatelé:
Ředitel: Zdenka Kozáková, R3
Hlavní rozhodčí: Jan Procházka, R3
Stavitel tratí: Zdeněk Liščinský, R3

Poděkování:
Děkujeme Lesům města Brna za umožnění vstupu do lesních prostor a obci Svatoslav za poskytnutí zázemí na fotbalovém hřišti.

Zdenka Kozáková
ředitel závodů

Jan Procházka
hlavní rozhodčí

Správný směr a příjemný sportovní zážitek přejí členové Klubu orientačních sportů Tesla Brno!

Plánek parkování: