R O Z P I S
14. závod Jihomoravské ligy
závod systému Ranking (kód 101023183) s koeficientem 1,00 a veřejný závod

Pořadatelský orgán:
Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:
Tělovýchovná jednota Tesla Brno – Klub orientačních sportů

Druh závodu:
jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Datum:
23.10. 2010 (sobota)

Centrum:
Svatoslav, fotbalové hřiště

Parkování:
polní cesta u fotbalového hřiště – dbejte pokynů pořadatelů

Kategorie:
D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55
H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí a začátečníci)

Předp. časy vítězů:
dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na klasické trati

Přihlášky:
Do 18.10. 2010 (datum doručení) prostřednictvím pekelného přihlašovacího systému Hanácké oblasti. Výjimečně e-mailem v povinném formátu ČSOS na adresu prihlasky@tbm.cz.
Přihláška zaslaná e-mailem je platná až po jejím potvrzení.
Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností pořadatelů a za dvojnásobný vklad! Toto se netýká kategorie příchozích a rodičů s dětmi (P, HDR).

Vklady:

H/D 10N, H/D 12-14, HDR 40,- Kč
H/D16-55, P 80,- Kč
Zapůjčení SI 10,- Kč

Platby:
Při prezentaci. Výjimečně na účet ve Volksbank CZ, a.s. číslo 3200 055 034 / 6800 (název účtu: Jiří Urválek), variabilní symbol uvést ve tvaru xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS.

Informace:
Na internetových stránkách závodů. To jako tady. Na e-mailu karolinka740@seznam.cz nebo na telefonu 602 516 969 (Zdenka Kozáková).

Prezentace:
9:00 do 10:00 v centru
Start 00: 10:30 hod

Vzdálenosti:
Parkování – centrum: 0–500 m
Centrum – start: do 1500 m (bude upřesněno v pokynech)
Cíl – centrum: 500 m

Mapa:
Měřítko 1: 10 000 (děti a veteráni), 1:15 000 (ostatní), e=5m, stav revize říjen 2010, zpracovaná dle klíče ISOM 2000, velikost A4, hlavní kartograf Osvald Kozák. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:
Atraktivní zvlněný vysočinský les, místy velmi pestrý s množstvím porostových detailů a ztíženou průhledností.

Ražení:
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce, v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 700,- Kč.

Předpis:
Závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2010.

Protesty:
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Jan Procházka, Čoupkových 16, 624 00 Brno

Funkcionáři:
ředitel závodů: Zdenka Kozáková, R3
hlavní rozhodčí: Jan Procházka, R3
stavba tratí: Zdeněk Liščinský, R3

Zdenka Kozáková
ředitel závodu

Jan Procházka
hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 9. 9. 2010.