Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniády JmK na krátké trati
2. závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu,
4. závodu Ligy Vysočiny v orientačním běhu

závodu systému Ranking (kód 130420036) s koeficientem 1.02, veřejného závodu

Pořádající orgán:
Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:
Tělovýchovná jednota Tesla Brno – Klub orientačních sportů

Druh závodu:
jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Datum:
20. dubna 2013 (sobota)

Centrum závodu:
Předklášteří u Tišnova, SKI areál Klínek
49°20’44.520″N, 16°24’1.116″E

Příjezd a parkování:
Parkování (zdarma) v obci podél komunikace, bude řízeno pořadateli, dbejte prosím jejich pokynů.
Autobusy budou parkovat poblíž sokolovny, vzdálenost do centra závodu cca 1000m.
viz. plánek na stránce závodů

Prezentace:
V centru závodu od 8:15 do 9:15 hodin. Dohlášky na místě pouze do 9:00.
Kategorie P a HDR budou mít vyhrazeno samostatné prezentační okénko.

Vzdálenosti:
parkoviště – centrum: 300 – 1000 m
centrum – start: 700 m, !pozor – převýšení 85 m!
cíl – centrum: 0 m

Start:
intervalový, 00 = 10:00, po modrobílých fáborcích, vzdálenost 700 m, převýšení 85 m
3 koridory: 1. nulování čipů, 2. kontrola vynulovaných čipů, 3. start
kategorie HDR a P nemá startovní listinu a startuje libovolně v čase 10:00 – 11:40

Startovní listina:
bude zveřejněna na webu závodu, v centru a na startu

Popisy kontrol:
k dispozici v centru formou samoobsluhy

Cíl:
v centru, uzavření cíle v 14:15

Mapa:
Kozí brada 366 Měřítko 1: 10 000, e=5m, stav srpen 2012, zpracovaná dle klíče ISOM 2000, velikost A4, hlavní kartograf Radovan Čech. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Mapa bude k prohlédnutí v centru.
Mapa nebude vybírána v cíli, dodržujte zásady fair play!

Zvláštní mapové značky:
– hnědý křížek – plošinka
– zelený křížek – vývrat
– zelené kolečko – výrazný strom
– černý křížek – jiný umělý objekt

Terén:
Terén kopcovitý, nadmořská výška 250 – 480 m.n.m., středně hustá síť komunikací. V části svahových a vrcholových partií jsou skalní útvary. Menší oblasti s erozními rýhami. Průběžnost kolísá od velmi dobré po stíženou.

Zakázané prostory:
Zakázaným prostorem je veškerý les kromě značené cesty na start. Dále je zakázáno v průběhu závodu vstupovat do oplocenek a nově osázených pasek a na silnici, která ohraničuje mapu.

Ražení – Elektronický systém SPORTident (SI):
Každý závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip a orazit cílovou SI jednotku. Závodníci v kategorii HDR a P startují v momentě oražení startovací krabičky, kterou bude mít startér v posledním startovacím koridoru.
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě a v cíli o této skutečnosti uvědomte rozhodčího. Ihned po doběhu proveďte vyčtení čipu v místě prezentace.
Zapůjčené čipy SI je nutno po vyčtení vrátit pořadatelům, v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 800,- Kč.

Časy vítězů:
dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod oblastního mistrovství a veteraniády na krátké trati

Časový limit:
90 minut

Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné výsledky budou publikovány na webu závodu a v systému ORIS

Vyhlášení vítězů:
od 12:45 (bude upřesněno)
Budou vyhlášeni první tři závodníci v mistrovských kategoriích, kategoriích DH10 a DH10N a vítězové veteraniády. Závodníci obdrží diplom a věcnou cenu.
Všichni účastníci kategorie HDR dostanou po vyčtení čipu malou odměnu.

Občerstvení:
po doběhu voda se šťávou v centru
V centru bude k dispozici také občerstvení, zajišťované provozovateli vleku – pivo, limo, čaj, káva, párky v rohlíku, gulášová polévka, slepičí vývar a těstovinový salát.
Dále budou k dispozici domácí buchty a koláče upečené našimi čelenkami.

Převlékání:
V centru bude vyhrazen prostor pro oddílové stany.

WC:
v centru . Vzhledem k blízkosti startu nebude zřízeno WC na startu. Buďte k lesu ohleduplní!

Mytí:
v centru k dispozici 4 kohouty a lavory

První pomoc:
v cíli (MUDr. Jana Grycová)

Minizávod pro děti:
V prostoru cíle bude pořádán minizávod pro ty nejmenší závodníky.

Předpis:
závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2013.

Upozornění:
provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru pouze se souhlasem ředitele závodu

Protesty:
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Osvald Kozák, Ramešova 4, Brno

Jury:
Jaroslav Matras (CHT), Věra Kolaříková (SBK), Radim Kheil (PBM)

Funkcionáři:
ředitel: Kateřina Štěpánková
hlavní rozhodčí: Osvald Kozák – R3
stavitel tratí: Radovan Čech

Poděkování:
Děkujeme
Lesům města Brna, a.s. a lesní správě Černá Hora Lesů České republiky, s.p. za umožnění vstupu do lesních prostor,
Odboru životního prostředí Městského úřadu Tišnov za povolení této sportovní a kulturní akce,
Nájemcům areálu Klínek za poskytnutí zázemí lyžařského areálu,
Obecnímu úřadu v Předklášteří za podporu a spolupráci.
A dále těmto sponzorům:
Gran Moravia
Sanasport
Sunsport
Minib
Alia System
Sport Trading

Správný směr a příjemný sportovní zážitek přejí členové Klubu orientačních sportů Tesla Brno!