mistrovství na krátké trati Jihomoravské oblasti,
2. závodu Jihomoravské ligy v orientačním běhu,
4. závodu Ligy Vysočiny v orientačním běhu

závodu systému Ranking (kód 130420036) s koeficientem 1.02, veřejného závodu

Pořádající orgán:
Jihomoravská oblast ČSOS

Pořádající subjekt:
Tělovýchovná jednota Tesla Brno – Klub orientačních sportů

Druh závodu:
jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Datum:
20. dubna 2013 (sobota)

Centrum:
Předklášteří u Tišnova, Ski areál Klínek
49°20’44.520″N, 16°24’1.116″E

Kategorie:
D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21 (mistrovská kategorie), D21D, D35, D45, D55
H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21 (mistrovská kategorie), H21D, H35, H45, H55, H65
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí a začátečníci)

Časy vítězů:
Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS pro závod na krátké trati.

Přihlášky:
Do 15. dubna 2013 (datum doručení) prostřednictvím centrálního systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz.
Výjimečně a pro neregistrované e-mailem v povinném formátu ČSOS na adresu prihlasky@tbm.cz.

Vzor povinného formátu:
JET6104•H21C•••••••0000313888•Novák•Jaromír•••••••••••••A•#Start=90#
(• = mezera)

Přihláška zaslaná e-mailem je platná až po jejím potvrzení.

Vklady:
H/D 10N, H/D 10-14, HDR, P: 40,- Kč
ostatní kategorie: 80,- Kč
zapůjčení SI: 10,- Kč

Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností pořadatelů a za dvojnásobný vklad! Toto se netýká kategorie rodičů s dětmi (HDR).

Platby:
Při prezentaci. Výjimečně na účet ve Volksbank CZ, a.s. číslo 3200 055 034 / 6800 (název účtu: Jiří Urválek), variabilní symbol uvést ve tvaru xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS.

Informace:
http://www.tbm.cz/2013-ob-oblz/
Případné další informace u ředitelky závodu – email: katka.stepankova@gmail.com, tel.: 737 971 305.

Prezentace:
V centru závodu od 8:15 do 9:15 hodin. Dohlášky na místě pouze do 9:00.

Start 00:
10:00 hod

Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 1000 m,
centrum – start: do 1000 m,
cíl – centrum: 0 m

Mapa:
Kozí brada 366 Měřítko 1: 10 000, e=5m, stav srpen 2012, zpracovaná dle klíče ISOM 2000,
velikost A4, hlavní kartograf Radovan Čech. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:
Terén kopcovitý, nadmořská výška 250 – 480m.n.m., středně hustá síť komunikací.
V části svahových a vrcholových partií jsou skalní útvary. Menší oblasti s erozními rýhami.
Průběžnost i viditelnost kolísají od velmi dobré po stíženou.

Ražení:
Elektronický systém SportIdent, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce, v případě ztráty
zapůjčeného čipu SI bude účtováno 800,- Kč.

Předpis:
Závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti pro rok 2013.

Protesty:
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Osvald Kozák, Ramešova 4, Brno

Funkcionáři:
ředitel: Kateřina Štěpánková
hlavní rozhodčí: Osvald Kozák – R3
stavitel tratí: Radovan Čech

Rozpis (pdf)