Bulletin 2 (English) for download (pdf)

POKYNY – Bulletin 2 (Česky) ke stažení (pdf)


POKYNY / Bulletin No. 2
Mistrovství ČR a Veteraniáda v MTBO na krátké trati (Middle) a 14. závod Českého poháru v MTBO 2015
Mistrovství ČR a Veteraniáda v MTBO na klasické trati (Long) a 15. závod Českého poháru v MTBO 2015
16. závod Českého poháru v MTBO 2015– Free Order

Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:
TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Termín a klasifikace závodů:
26. září 2015 – Middle
27. září 2015 – Long
28. září 2015 – Free Order

Centrum závodů/příjezd:
Chatová osada Zvůle u Kunžaku, Loc: 49°5’42.28″N 15°13’58.19″E, Příjezd do centra výhradně ze severu od silnice II/151 Kunžak – Dačice, bude značeno od odbočky 350m JV od osady Mosty, doprava bude řízena pořadateli, dbejte prosím jejich pokynů.

Parkování:
parkování na travnatých plochách a hřištích v centru závodu, ubytovaní v chatkách parkují dle možností přímo vedle chatek. Poplatek 50 Kč za osobní auto/ 100 Kč za karavan/obytný vůz za prodloužený víkend bude v Kempu 1 vybírán při příjezdu.
Parkování v Kempu 2 je zdarma – vzhledem k omezené kapacitě parkování v centru závodu, žádáme ubytované v Kempu 2, aby v maximální míře zanechali auta v Kempu 2 a do centra se vydali na kole nebo pěšky.
Vzhledem k úzkému průjezdu je přísný zákaz parkování na příjezdové cestě na hrázi rybníka nebo kdekoli jinde v obci Zvůle. Dbejte pokynů pořadatelů!

Prezentace:
v centru závodu
Pátek 25. září 2015 od 18:00 do 21:00hod (pouze výdej klíčů od chatek Kempu 1 i 2)
Sobota 26. září 2015 od 10:00 do 12:00 hod.
Neděle 27. září 2015 od 8:30 do 9:00 hod
Pondělí 28. září 2015 od 8:30 do 9:00 hod
Na prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu prosím přineste doklad o zaplacení/převodu vkladů, pokud nenajdete svoji platbu zanesenou v ORISu.
Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci v CZK, nebo v EUR.
Dohlášky na místě dle kapacitních možností pořadatele.

Identifikační pásky:
všichni závodníci obdrží v obálce na prezentaci identifikační pásky modré barvy. Pásky si připevněte na ruku na celou dobu závodů – jednak z důvodu identifikace, plus bude číslo uvedené na pásce vyžadováno při úschově a vyzvednutí kol.

Starty a vzdálenosti:

Middle Long Free Order
Start 00 13:00 10:00 10:00
Centrum – Start 750m, 10m 4,100m, 100m 3,200m, 80m
Centrum (Kemp 1) 0 km 0 km 0 km
Centrum – Kemp 2 800m 800m 800m

Pro všechny závody intervalový start dle startovní listiny.
Cesta na start bude značena modro-bílými fáborky. Na startech všech závodů bude možno odložit přebytečné oblečení, pořadatel zajistí jejich odvoz do cíle.
Cesty na start LONGU a FREE ORDERU vedou po lesních a polních cestách, místy s omezenou možností předjíždění, doporučujeme nevyjíždět na poslední chvíli.
K rozjíždění závodníků slouží po všechny dny výhradně značená cesta na start, případně příjezdová silnice k obci Mosty, případně navazující silnice II/151 (na silnici je provoz, dbejte opatrnosti!).

Terén:
Středně členitý smíšený les České Kanady s velmi hustou sítí komunikací různé sjízdnosti od lesních silniček, šotolin, štěrkových cest a singletreků až po náročné měkké cesty.
Jižní polovina prostoru nebyla dosud pro MTBO použita. Sjízdnost cest je obecně dobrá i za vlhka. Prostor je hojně využíván turisty pěšmo i na kolech, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené pozornosti, obzvláště ve sjezdech.
Možnost lokální těžby na omezených plochách – bude případně upřesněno zákresem do čisté mapy na startu.

Mapy:
MIDDLE: „Ďáblův chléb“, M 1:10 000, E=5m, A3 (297x420mm)
LONG: „Vlčí jáma“, M 1:15 000, E=5m, A3 (297x420mm)
Kategorie M21E obdrží na startu 2 mapy sešité k sobě sešívačkou, poslední kontrola na mapě č.1 je označena symbolem start na mapě č.2, číslování kontrol pokračuje průběžně dále.
FREE ORDER: „Javoří hora“, M 1:15 000, E=5m, A3+ (320x450mm)

Všechny mapy jsou zpracovány dle ISMTBOM2010 a nejsou vodovzdorně upraveny, stav 09/2015.
Autoři: Petr Mareček (J a Z doplněná část) + stávající mapa pro MTBO z r. 2008, Klasifikaci cest a revizi provedl kolektiv MTBO závodníků KOS Tesla Brno.
Pořadatelé děkují oddílu SJI za poskytnutí mapového podkladu.
Při závodě MIDDLE a LONG se mapy odevzdávají v cíli do odstartování posledního závodníka. Při závodě FREE ORDER se mapy neodevzdávají.

Restrikce:
V souladu s platnými pravidly není povolena jízda po loukách a lesem, při pohybu mimo cesty je závodník povinen kolo nést min. 20cm nad zemí – dodržování bude kontrolováno rozhodčími a případné porušení trestáno diskvalifikací.
Při závodě LONG a FREE ORDER:
– silnice na J a Z okraji mapy jsou označeny značkou 711.0 „Zakázaná cesta“ a jízda po nich při závodě je přísně zakázána. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.
vyjimka– na jižním okraji mapy je 2x použita značka „839.2 – Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná, sjízdná oblast“, ve formě oranžové plochy na louce při kraji lesa – viz. obrázek. Zde platí VÝJIMKA Z PRAVIDEL a tyto úseky jsou v rozsahu označeném výše uvedenou značkou sjízdné.

Systém ražení:
Elektronický – SPORTident, kompatibilní s čipy po řadu 11 včetně. Každý závodník je povinen před startem závodu vynulovat a zkontrolovat čip a v cíli orazit cílovou SI jednotku Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. Čipy vyčtěte ihned po dojezdu do cíle
V případě poruchy SPORTidentu závodník razí kontrolu do políček na mapě a na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli rozhodčího. Zapůjčené čipy odevzdejte pořadatelům v cíli ihned po vyčtení

Radiokontroly:
Mezičasy z radiokontrol budou přenášeny do cíle prostřednictvím vysílačů RACOM
MIDDLE: Mezičas u Elitních kategorií W21E v 90%, M21E v 75% závodu, Sběrná kontrola a Cíl
LONG: Mezičas u Elitních kategorií v cca 55% závodu, Sběrná kontrola a Cíl
FREE ORDER: Sběrná kontrola a Cíl

Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, plus budou spolu s informacemi z radiokontrol (MIDDLE a LONG) zobrazovány na obrazovce poblíž prezentace.
Pokud budete chtít sledovat průběh závodu na vlastním zařízení přímo na shromaždišti, v blízkosti cíle můžete využít veřejnou wifi síť s názvem “Racom-split”. Poté je nutno do webového prohlížeče zadat adresu http://192.168.141.195
Konečné výsledky, včt. mezičasů budou publikovány na stránce závodu a také v systému ORIS

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní vyhlášení vítězů závodu MIDDLE a LONG proběhne v sobotu a v neděli v 19:00 v centru závodu. První tři závodníci obdrží diplomy a hodnotné věčné ceny věnované partnery závodu.
Pondělní vyhlášení co nejdříve po závodě, předpokládaný čas 14:30 – bude upřesněno rozhlasem. V případě nepříznivého počasí proběhne vyhlášení v restauraci.

Prémie Sýrárny Orrero:
Speciální cenu v podobě 2kg porce sýra Gran Moravia věnoval partner závodu Sýrárna ORRERO pro vítěze dámské a pánské Elity v součtu časů všech tří závodů.

Bike After Party:
proběhne v sobotu a v neděli po vyhlášení vítězů cca od 20hod v restauraci v centru závodu.
Na sobotu je připravena Karaoke Show, diskotéka DJ Mařase a DJ JaRyna a zatím neupřesněný počet překvapení.
V neděli pak vystoupení vynikající jihočeské kapely „Vrbovci Band“.

Technická kontrola:
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW14 a MW17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu.

Časový limit:
MIDDLE: 120 minut / LONG a FREE ORDER: 200 minut

Tratě:
Vzdálenosti jsou uvedeny vzdušnou čarou, převýšení ideálním postupem
délky najdete ve startovkách kategorií a v pdf verzi pokynů
FREE ORDER: Všechny kategorie mají určen povinný postup na první kontrolu, následně sbírají kontroly v libovolném pořadí, jako poslední pak razí kontrolu č. 100.
Červené fixy k zákresu volby postupu budou k dispozici na startu.

Předpokládané časy:
v souladu s Prováděcími pokyny a Soutěžním řádem k soutěžím ČSOS v MTBO 2015.

Uzavření cíle:
Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

Startovní čísla:
Všichni závodníci, kromě kategorií OPEN, obdrží na prezentaci startovní čísla Českého poháru MTBO dle startovní listiny. St. číslo je závodník povinen umístit na kolo tak, aby bylo čitelné zepředu. Čísla se vracejí v pondělí v cíli. V případě nevrácení st. čísla je závodník povinen uhradit částku 100,- Kč. Nepoužitá čísla, prosíme, vraťte na prezentaci.
Závodníci, kteří startují v závodě FREE ORDER v jiné kategorii než v závodech MIDDLE a LONG si ponechají původní číslo i pro pondělní závod.

Mytí kol:
Na vyznačeném místě v centru závodu (viz. plánek) budou k dispozici hadice a cca 20 lavórů a s košťátky. Šetřete vodou. Přísný zákaz mytí kol v rybníce.

Mytí závodníků:
Šťastnější z vás ve svých chatkách, ti ostatní ve sprchách pod restaurací (viz. plánek), případně v rybníce na vlastní nebezpečí. Ve sprchách buďte ohleduplní, šetřete teplou vodou a ve vlastním zájmu neupouštějte mýdlo na zem.

Toalety:
V chatkách s vlastním soc. zázemím, v restauraci a na dvou místech v centru závodu (viz. plánek)

Pitná voda:
Na toaletách, plus na vyznačeném místě v centru závodu.

Ubytování:
Chatky:
Kemp 1 – Chaty Zvůle (v centru závodu), www.chatyzvule.cz ve 2-5lůžkových chatkách, zarezervovaných přes rezervační systém Chaty Zvůle.
Kemp 2 – Autokemp Zvůle (800m od centra závodu), www.zvule.cz, Loc: 49°5’36.387″, N 15°14’24.937″E, ve 2-6lůžkových
Před příjezdem si zkontrolujte v ORISu číslo rezervované chatky, budete tak moci zaparkovat přímo u chatky
Všechny postele v Kempu 1 i 2 jsou vybaveny povlečením, nicméně začíná podzim, a jelikož chatky nejsou vytápěny, doporučujeme všem pro jistotu vzít s sebou i spacák
Ve vlastním dopravním prostředku/obytňáku v centru závodu – cena 50 Kč/osoba/noc splatná při prezentaci
Ve stanech – 70Kč / osoba /noc – je možné jak v centru závodu (v omezené míře), tak i v Kempu 2 na vyhrazeném místě (viz. plánek). Závodníci, kteří uhradili poplatek za ubytování ve stanech obdrží při prezentaci lístečky, které si připevní na stan.
Ubytování je možné už od pátečního večera

Úschova kol:
Bude zajištěna v centru závodu v objektu prezentace.
Úschova bude v provozu od sobotního večera do pondělního rána.
Uložení kol vždy večer mezi 17:00 a 18:30hod, výdej ráno mezi 8:00 a 9:00hod.
Kola budou zamčená v objektu a hlídána, nicméně vřele doporučujeme zajistit také vlastním zámkem. Při úschově a výdeji bude evidováno a následně kontrolováno číslo uvedené na identifikační pásce, kterou závodníci obdrží při prezentaci

Občerstvení při závodě:
Po všechny dny – v cíli po dojezdu voda a voda se sirupem.
LONG: Závodníci kategorie M21E si mohou poslat vlastní občerstvení na výměnu map (cca v 60% trati). Bidony, případně další občerstvení, označené jménem a startovním číslem, odevzdejte v neděli na prezentaci do 12:00hod. Na výměně map bude k dispozici čistá voda.

Stravování před a po závodě:
Jídla objednaná přes ORIS (výdej v restauraci oproti stravence obdržené při prezentaci, na místě pouze omezená možnost dokoupení):
• snídaně SO, NE, PO – formou švédského stolu (výdej SO 8:00 – 9:30h, NE a PO 7:00 – 9:00h)
• večeře SO a NE – polévka plus výběr ze tří jídel (výdej 18:00 – 19:00h)
• oběd PO – polévka plus výběr ze tří jídel (výdej 12:00 – 14:00h).
Volný prodej – výběr dalších jídel, jako je guláš, pizza z kamenné pece, těstovinový salát, klobásy, steaky a opékané sele. Kromě toho kávička a buchta před startem, na čepu bude Prazdroj a Kozel, plus výběr nealka, cukrovinek a dalších pochutin. Prodej bude probíhat jak v restauraci, tak i v bufetu u vstupu do centra závodu (viz. plánek)

Dětská školka:
V centru závodu (viz. plánek), v párty stanu. Otevřena: v sobotu 12:00 – 16:00, v neděli a pondělí 9:00 – 14:30.

Dětský závod:
pro malé bajkery připravujeme také odpolední minizávody.
V sobotu je v plánu krátké XCO po táboře, v neděli pak jednoduché MTBO okolo tábora v doprovodu rodičů (kdo si troufne tak i bez). K zapůjčení bude několik mapníků Miry. Předpokládaný start oba dny v cca 17:30, přihlášky přes ORIS do kategorií M10/W10, nebo na místě v dětském koutku, bližší pokyny budou upřesněny rozhlasem. Startovné je zdarma.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Na dodržování pravidel budou v lese dohlížet traťoví komisaři. Porušení pravidel, zejména jízda mimo komunikace a jízda po zakázané cestě, bude trestáno diskvalifikací.

Upozornění:
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Na místních komunikacích v závodním prostoru probíhá, byť omezený, provoz automobilů a cyklistů. Nepřehledná křížení a napojení na místní komunikace budou obsazena pořadateli, nicméně ve vlastním zájmu dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
V lese jezděte vpravo, při jízdě do kopce má přednost závodník jedoucí dolů.
Dodržujte Desatero MTBO!
Některé méně zřetelné cesty, pěšiny a odbočky mohou být v terénu zvýrazněny bílými fábory.

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč. V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Mobilní signál:
Upozorňujeme závodníky, že v prostoru centra závodu je velmi slabý až žádný příjem signálu mobilních operátorů.

První pomoc:
V prostoru cíle bude zajištěna 1. pomoc.

Jury:
Miroslav Kalina (EKP), Jan Urban (SBK), Pařízková Věra (SMR)

Funkcionáři:
Ředitel závodu: Martin Štěpánek (+420 603 565 603)
Hlavní rozhodčí: Zbyněk Pospíšek (+420 605 204 216)
Stavitelé tratí: Tomáš Gryc (MIDDLE), Marek Pospíšek (LONG), Míra Rygl (FREE ORDER)

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., obce Kunžak a obcí s rozšířenou působností Dačice a Jindřichův Hradec.