wre page header

Mapy s postupy vítězů
Maps with routechoices of winners

Pro udržení přehlednosti jsou postupy na lichou kontrolu zakresleny modrými šipkami a ne sudou kontrolu červenými šipkami.
To keep it bit more clear the routechoices to every odd control are marked with blue arrows and to even control with red arrows.

Sobota
Michaela Gigon
Michaela Gigon sobota

Luboš Tomeček
Luboš Tomeček sobota

Neděle
Michaela Gigon
Michaela Gigon neděle

Luboš Tomeček 1, 2
Luboš Tomeček neděle 1Luboš Tomeček neděle 2


Náhled mapy závodního prostoru. Formát mapy je A4.
Preview of the competition map. Map has A4 format.

náhled mapy

Plánek cílové arény.
Plan of finish area.

cílová aréna

Plánek ubytování a parkování.
Plan of accomodation and parking.

Ubtování parkování