wre page header

ROZPIS

* WRE –World Ranking Event
* 9. a 10. závod ČP v MTBO 26.8 – 27.8.2006 Žďár nad Sázavou
* veřejný závod v MTBO

Pořadatel:
Tělovýchovná jednota TJ Tesla Brno – klub orientačních sportů

Datum:
26.8. – 27.8.2006

Klasifikace závodu:
26.8.2006 – WRE MTBO a 9. závod ČP v MTBO 2006 – krátká trať
27.8.2006 – WRE MTBO a 10. závod ČP v MTBO 2006 – klasika
po oba dny se jedná o jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Centrum:
Autokempink Pilák – Žďár nad Sázavou

Prezentace:
v centru závodu
pátek 25.8.2006 – 19:00 – 20:30
sobota 26.8.2006 – 10:30 – 12:00

Start:
sobota: 13:00
neděle: 9:30

Vzdálenosti:
parkoviště – centrum – ubytování– cíl: 0 km
centrum – start: sobota i neděle do 3 km
Terén: terén s hustou sítí dobře sjízdných lesních cest

Mapa:
1:15 000, E 5m, v souladu s klíčem MTBO, rozměr A4
stav červen 2006, hlavní kartograf Petr Mareček

Kategorie a startovné:

Všichni závodníci registrovaní v ČSOB sekci MTBO v souladu s Prováděcími pokyny platí níže uvedené startovné. Pro neregistrované platí startovné uvedené v anglické verzi rozpisu. (tj. 15 EUR za víkend, pokud se někdo přihlásí pouze na jeden den zaplatí 10 EUR)

kategorie sobota (krátká) Kč neděle (klasika) Kč
DH -14 50 50 (trať cca 4km)
D14-18 90 105
DE 90 105
D 90 105
D40 90 105
H14-18 90 105
HE 90 105
H19-39A 90 105
H 19-39B 90 105
H 19-39C 90 105
H40 90 105
Příchozí 50 50
Zapůjčení SI čipu 40 40

Přihlášky a platby:
Do 11.8.2006 (datum doručení) na email: mtbo2006@tbm.cz v povinném formátu pro přihlášky daném Prováděcími pokyny ČSOB (viz níže)
Přihláška zaslána e-mailem je platná až po jejím zpětném potvrzení.

Veškeré platby (vklady, ubytování) provést na účet 3200 055 034 / 6800, Volksbank CZ, a.s., variabilní symbol uvést ve tvaru xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOB.
V případě, že Vaše platba nebude registrována v přehledu plateb závodu ve středu 23.8.2006, předložte při prezentaci doklad o zaplacení; bez zaplaceného vkladu nebudou závodníci připuštěni na start.
Přihlášky po termínu budou přijaty v rámci možností pořadatelů a za dvojnásobný vklad! Toto se netýká kategorie příchozích a závodníků neregistrovaných v ČSOB sekci MTBO dle anglické verze rozpisu.

Povinný formát přihlášky zaslané e-mailem:

Přihláška se posílá jako textový soubor, kde jeden závodník je na jedné řádce v této struktuře:

REG. ČÍSLO 7 znaků (1-7)
mezera 1 znak (8)
KATEGORIE 10 znaků (9-18)
Mezera 1 znak (19)
ČÍSLO ČIPU SI 10 znaků (20-29)
Mezera 1 znak (30)
PŘÍJMENÍ A JMÉNO 25 znaků (31-55)
Mezera 1 znak (56)
LICENCE 1 znak (57)
Mezera 1 znak (58)
WRE ID (59-)

WRE ID (pokud závodník nějaké vlastní) http://www.orienteering.org/footo/wrscheme.htm
Vzor:
JET6104 H19-39C 0000075841 Novák Jaromír C CZE999

Informace:
Na internetových stránkách závodů www.tbm.cz/2006-mtbo-wre
na e-mailu mtbo2006@tbm.cz

Délky tratí:
Podle prováděcích pokynů.

Ubytování:
Chaty v kempu v centru závodů, vlastní stany v prostoru kempu.
Zájem o ubytování uveďte v přihlášce.
Chata se sociálním zařízením 220 Kč/noc/osoba
Chata (WC – v kempu) 150Kč/noc/osoba
Stan s podsadou 110 Kč/noc/osoba
Stan 50 Kč/noc + osoba 40 Kč/noc

Celková kapacita je na postelích v chatkách je 124 míst, 10 míst ve stanech s podsadou, dále prostor pro postaveních vlastního stanů.
Samozřejmě, že kdo dřív přijde, ten dřív bere.
Informace kolik máte zaplatit za ubytování vám bude zaslána současně s potvrzením emailem.

Pro zájemce o lepší ubytování máme zamluveno 8 dvojáků na Tálském Mlýně (1km od centra) a 3 dvojáky v HD Morava (cca 3km od centra)
My to zamluvíme – platbu si provede závodník na místě sám.

Způsob ražení kontrol:
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce, v případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 700,- Kč.

Protesty:
Pouze v písemné formě s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.

Upozornění:
platí přísný zákaz jízdy volným terénem. Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci.
Technická kontrola stavu kol bude pořadatelem kontrolována před startem u kategorií DH-14 a DH14-18.
Kola všech závodníků musí mít osazeny pláště o minimální tloušťce 1,5“.

Funkcionáři:
ředitel závodu: Petr Strejček
hlavní rozhodčí: Jiří Urválek
stavitel tratí: Jiří Procházka