wre page header

DÉLKY TRATÍ
ROUTES

Sobota / Saturday
krátká trať – časový limit 120 minut
middle – limit 120 minutes

kategorie délka (km) kontrol
category length (km) controls
D 6,0 11
D14-18 5,3 12
D40- 5,3 12
DE 7,6 16
DH-14 3,9 7
H14-18 6,6 13
H19-39A 8,7 16
H19-39B 7,2 13
H19-39C 6,3 11
H40- 6,6 13
HE 10,3

18

P 5,3 12

Neděle / Sunday
klasická trať – časový limit 200 minut
long – limit 200 minutes

kategorie délka (km) kontrol
category length (km) controls
D 12,0 11
D14-18 7,6 8
D40- 7,6 8
DE 15,1 12
DH-14 3,4 6
H14-18 13,7 14
H19-39A 19,5 14
H19-39B 16,6 14
H19-39C 12,3 12
H40- 13,8 14
HE 23,3 

21

P 5,1 9