Mistrovství a Veteraniáda ČR v MTBO 2013 a
7. závod Českého poháru v MTBO 2013– sprint
Mistrovství a Veteraniáda ČR v MTBO 2013 – štafety
8. závod Českého poháru v MTBO 2013– Free Order

Pokyny v pdf.
Bulletin 2 in English pdf.

Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:
TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Termín a klasifikace závodů:
8.června 2013 – dopoledne – SPRINT:
Mistrovství a Veteraniáda ČR, 7. závod Českého poháru v MTBO, OPEN závod pro veřejnost

8.června 2013 – odpoledne – ŠTAFETY:
Mistrovství a Veteraniáda ČR v MTBO, OPEN závod pro veřejnost

9.června 2013 – FREE ORDER (volné pořadí kontrol):
8. závod Českého poháru v MTBO, OPEN závod pro veřejnost

Centrum závodů / příjezd:
Louka nad obcí Viničné Šumice, Loc: 49°13’12.7″N, 16°49’23.7″E, Příjezdová cesta překonává na 700m převýšení cca 100m a vede z počátku poměrně úzkou ulicí s omezenou možností míjení vozidel, doprava bude řízena pořadateli, dbejte prosím jejich pokynů. Příjezd bude značen z centra obce, Loc: 49°12’51.6″N, 16°49’16.7″E.
Nevstupujte na soukromý pozemek v JV rohu louky ohraničený „mlíkem“(viz. plánek).

Prezentace:
v centru závodu
Pátek 7. června 2013 od 18:30 do 22:00hod
Sobota 8. června 2013 od 7:30 do 8:45 hod.
Neděle 9. června 2013 od 8:00 do 9:00 hod
Soupisky štafet vyplňte on-line v systému ORIS do pátku 7.6. do 22hodin, na místě je možné provádět pouze nezbytné změny a to do soboty do 12:00hod na prezentaci. Bez řádně vyplněných soupisek štafet nebudou vydána startovní čísla a nebude umožněn start štafety.
Na prezentaci si v zájmu bezproblémového průběhu prosím přineste doklad o zaplacení/převodu vkladů, pokud nenajdete svoji platbu zanesenou v ORISu u závodu ve sprintu.

Starty a vzdálenosti:

Sprint Štafety
Free Order
Start 00 9:30 M – 14:30
W – 14:40
M120,W120 – 14:50
OPEN – 14:50
10:00
Centrum – Start 3,9km, 90m/ 0 km 5,0km, 200m/
Centrum – Cíl 0 km 0 km 0 km

SPRINT a FREE ORDER – intervalový start dle startovní listiny.
ŠTAFETY – hromadný start ve vlnách po kategoriích.
Cesty na start SPRINTU a FREE ORDERU vedou po lesních cestách, doporučujeme nevyjíždět na poslední chvíli.
Na startech SPRINTU a FREE ORDERU bude možno odložit přebytečné oblečení, pořadatel zajistí jeho odvoz do cíle.
K rozjíždění závodníků slouží pro SPRINT a FREE ORDER výhradně cesta na start značená modrobílými fáborky, pro ŠTAFETY a pro případné vyjetí po všech závodech doporučujeme využít okruh JV od cílové louky s výhledy do vinic (viz. plánek centra a samostatný plánek na webu v sekci Mapy), případně příjezdovou cestu ze Šumic (!100m/!). Ostatní komunikace jsou zakázaným prostorem.
Ukázka předávky štafet proběhne cca ve 14:15.

Terén:
Středně členitý smíšený les s hustou sítí komunikací, sjízdnost od náročných měkkých cest, přes průseky a kroutící se traverzové singly až po lesní silničky.
Prostor je hojně využíván pěšími turisty, zpevněné asfaltové cesty pak cyklisty a jezdci na kolečkových bruslích, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené pozornosti, obzvláště ve sjezdech.
Aktuální déšť a pohyb lesní techniky se na několika místech podepsal na sjízdnosti měkčích cest, obecně však zůstává sjízdnost cest dobrá.

Mapy:
SPRINT: „Šumice“, M 1:10 000, E=5m, A4
Mapy se odevzdávají v cíli a budou vydány odpoledne spolu s mapami štafet po hromadném startu 3. úseků
ŠTAFETY: „Vinice“, M 1:15 000, E=5m, A4
Mapy se odevzdávají v cíli a budou vydány po hromadném startu 3. úseků
FREE ORDER: „Free Ride“, M 1:15 000, E=5m, A3
Mapy se odevzdávají v cíli do startu posledního startujícího závodníka
Upozornění: Aby bylo možno využít celého prostoru je sever na mapě Free Order situován do levého horního rohu formátu. Severojižní spojnice jsou tak skloněny pod úhlem 45°!!!
Mapy jsou vodovzdorně upraveny pouze pro závod štafet.
Všechny mapy jsou zpracovány dle International Specification for Mountain Bike Orienteering Maps (ISMTBOM2010), stav 05/2013.

Restrikce:
Pro prostor cílové louky, tam kde je použita značka „839 – Oblast, kde jízda mimo cesty je povolena nebo je možná, sjízdná oblast“, ve formě oranžové plochy platí VÝJIMKA Z PRAVIDEL a cílová louka je v rozsahu označeném výše uvedenou značkou sjízdná.
Na ostatní prostor závodů se tato výjimka nevztahuje. V souladu s platnými pravidly není tedy povolena jízda po loukách a lesem, při pohybu v lese mimo cesty je závodník povinen kolo nést min. 20cm nad zemí – dodržování bude kontrolováno rozhodčími a případné porušení trestáno diskvalifikací. Silnice II/383 mezi Pozořicemi a Hádkem je v mapě označena značkou pro zakázanou cestu a jízda po ní při závodě je zakázána!

Systém ražení:
Elektronický – SPORTident, kompatibilní s čipy po řadu 11 včetně. SI čip musí být připevněn ke kolu. Každý závodník je povinen před startem závodu vynulovat a zkontrolovat čip a v cíli orazit cílovou SI jednotku Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát!
V případě poruchy závodník razí kontrolu do políček na mapě a na tuto skutečnost je povinen upozornit v cíli rozhodčího.
Zapůjčené čipy odevzdejte pořadatelům ihned po vyčtení, v případě zapůjčení čipu na oba dny pak po vyčtení nedělního závodu.

Výsledky:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.
Online výsledky by měly být dostupné na webu: http://splits.racom.eu/
Konečné výsledky, včt. mezičasů na webu závodu a také v systému ORIS

Radiokontroly:
Mezičasy budou přenášeny do cíle na pracoviště spíkra prostřednictvím vysílačů RACOM
SPRINT: Mezičas u Elitních kategorií v cca ½ závodu, Sběrná kontrola, Cíl
ŠTAFETY: Kontrola před diváckou, Sběrná kontrola
FREE ORDER: Sběrná kontrola, Cíl

Vyhlášení výsledků:
V sobotu ve 12:00 proběhne flower ceremony, na němž budou vyhlášeny výsledky elitních kategorií M ČR ve sprintu.
Slavnostní vyhlášení vítězů sprintu a štafet pak proběhne v 19:30 v centru závodu. V elitních kategoriích ve sprintu bude vyhlášeno prvních 6 závodníků – „velká bedna“ – vítězové obdrží diplomy a hodnotné věcné ceny věnované sponzory závodu.
Nedělní vyhlášení co nejdříve po závodě, předpokládaný čas 15:00.
Bude upřesněno rozhlasem.

Prémie Sýrárny Orrero:
Speciální cenu v podobě 2kg porce sýra Gran Moravia věnoval partner závodu Sýrárna ORRERO pro vítěze dámské a pánské Elity v součtu časů sobotního sprintu a nedělního Free Orderu

Happy Hour:
V sobotu před vyhlášením vítězů od 18:30 do 19:30 hod bude v rámci šťastné hodinky Novopacká jedenáctka v Teslácké pivnici za 15Kč.

Bike After Party:
Po vyhlášení vítězů je připravena afterparty s reprodukovanou hudbou v podání DJ JaRyna

Technická kontrola:
Bude provedena před každým závodem ve startovním koridoru pro kategorie OPEN, MW14 a MW17. Šíře plášťů kol ostatních kategorií musí být minimálně 1,5“. Všichni závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu.

Časový limit:
SPRINT: 60 minut
ŠTAFETY: 240 minut
FREE ORDER: 240 minut

Tratě:
Parametry tratí
POZOR!
ŠTAFETY: Všechny úseky razí cíl až po projetí cílové čáry (předávce) do rukou pořadatele – u 3. úseků rozhoduje pořadí v cíli.
Vyjíždějící závodníci 2. a 3. úseků si odebírají svoji mapu ve výdejně map.
Sběrná kontrola ŠTAFET není viditelná z cílového prostoru a není přístupná. Závodníci všech úseků razí diváckou kontrolu na louce cca 5-7‘ před příjezdem do cíle (viz. plánek).
FREE ORDER: Povinná poslední kontrola pro všechny kategorie je kontrola č. 100.

Předpokládané časy:
Pro SPRINT a FREE ORDER v souladu s Prováděcími pokyny k soutěžím ČSOS v MTBO 2013. V závodě ŠTAFET předpokládáme v kat. M časy nejlepších cca 35min, v kat. W pak cca 30min.

Uzavření cíle:
Cíl se po oba dny uzavírá po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka.

Startovní čísla:
SPRINT A FREE ORDER: Všichni závodníci, kromě kategorií OPEN, obdrží na prezentaci startovní čísla Českého poháru MTBO dle startovní listiny. Čísla se vracejí v neděli v cíli. V případě nevrácení je závodník povinen uhradit částku 100,- Kč. Závodníci, kteří budou startovat v závodě FREE ORDERU v jiné kategorii než ve SPRINTU si ponechají původní číslo ze SPRINTU i pro nedělní závod.
ŠTAFETY: Speciální čísla pro štafety obdržíte při prezentaci za předpokladu, že jste řádně vyplnili soupisky. Tato čísla si závodníci mohou připevnit přes start. čísla přidělená pro individuální závody, start. čísla pro štafety se nevracejí.

Mytí kol a závodníků:
Na vyznačeném místě v centru závodu (viz. plánek) bude k dispozici požární cisterna a cca 20 lavórů a kýblů s košťátky. Šetřete vodou.

Pitná voda:
Na vyznačeném místě v centru závodu (viz. plánek) bude k dispozici cisterna vodáren. Vzhledem k omezené kapacitě šetřete vodou.

Ubytování:
Vlastní stany (od pátku do neděle) – na ploše pro stany označené v plánku centra. Zákaz stavby stanů ve vyhrazených koridorech, respektujte pokyny pořadatelů. Závodníci, kteří si objednali ubytování ve stanech a uhradili poplatek, obdrží na prezentaci lístečky, které si připevní na stan (bude namátkově kontrolováno). Dodržujte zásady slušného chování v lese a používejte přistavená WC našeho partnera Johnny Servis.
Tělocvična (ze soboty na neděli ) – ZŠ Pozořice, vzdálenost 4km z centra závodů, Loc: 49°12’24.4″N, 16°47’48.2″E. Otevřena v sobotu od 17:00hod. Parkování na nádvoří školy, na točně BUSU a jednostranně na přilehlé komunikaci – viz plánek na webu v sekci Mapy. Buďte ohleduplní k místním občanům.
V neděli ráno bude vedle tělocvičny otevřena jídelna, kde se můžete posadit a v klidu posnídat (snídani si ale doneste svoji). Úschovu kol v místě ubytování v tělocvičně pořadatel nezajišťuje. V neděli opusťte tělocvičnu do 9:00hod.
Ubytovna – pořadatel nezajišťuje, nicméně doporučujeme např. Ubytovnu ZKL Reality, s.r.o., na ul. Jedovnická 8, v Brně- Líšni http://www.uzb.cz/ubytovna

Parkování:
V centru závodu na louce. Cena 50 Kč za oba dny – vybíráno při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů!
Louka je i přes aktuální déšť dobře způsobilá pro parkování a pojezd.

Úschova kol:
Bude zajištěna v centru závodu na louce. Úschova bude v provozu od soboty od 18:00hod do neděle do 8:30hod. Kola budou zamčená za plotem, nicméně vřele doporučujeme zajistit také vlastním zámkem.

Občerstvení:
Voda se sirupem v cíli po dojezdu.
Bufet Růžovka je připraven k Vašim službám od pátečního do nedělního odpoledne. Sortiment je uveden v novinkách na webu závodu.
Teslácká pivnice – v samostatném stánku pro Vás budeme točit Novopackou jedenáctku, limonádu Kolča a pro řidiče na neděli bude nachystáno i nealkoholické pivko.

Dětská školka:
V centru závodu (viz. plánek), v párty stanu.
Otevřena: v sobotu 8:30 – 11:30, 13:30 – 17:00 a v neděli 9:00 – 14:30.
Pro děti bude připraven i mini-O závod na shromaždišti.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Na dodržování pravidel budou v lese dohlížet traťoví komisaři. Jakékoliv porušení pravidel, zejména jízda mimo komunikace a jízda po zakázané cestě, bude trestáno diskvalifikací. Závod se jede za plného provozu, dodržujte pravidla silničního provozu. V lese jezděte vpravo, při jízdě do kopce má přednost závodník jedoucí dolů.
Dodržujte Desatero MTBO!

Upozornění:
Závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč.
V případě neuznání protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Jury:
Michaela Lacigová, Petr Lukavec, Jan Urban

Funkcionáři:
Ředitel závodu: Martin Štěpánek
Hlavní rozhodčí: Zbyněk Pospíšek
Stavitelé tratí: Marek Pospíšek (sprint), Jiří Procházka (štafety), Miroslav Rygl (Free Order)

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., městyse Pozořice a obce Viničné Šumice.