ROZPIS ZÁVODU
revize č. 1 ze dne 3.5.2013

Mistrovství a veteraniáda ČR v MTBO 2013 a
7. závod Českého poháru v MTBO 2013 – sprint
Mistrovství a veteraniáda ČR v MTBO 2013 – štafety
8. závod Českého poháru v MTBO 2013 – Free Order

Pořadatel:
Český svaz orientačních sportů

Technické provedení:
TJ TESLA BRNO – Klub orientačních sportů

Datum:
sobota 8. června 2013 a neděle 9. června 2013

Centrum závodu:
Louka nad obcí Viničné Šumice, Loc: 49°13’12.7″N, 16°49’23.7″E

Klasifikace a program závodů:
Sobota 8.června 2013:
Dop: Mistrovství a veteraniáda ČR v MTBO – sprint a 7. závod Českého poháru v MTBO
Odp: Mistrovství a veteraniáda ČR v MTBO – štafety

Neděle 9.června 2013:
8. závod Českého poháru v MTBO – Free Order (volné pořadí kontrol)

Kategorie:
Sprint & Free Order:
M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40Long, M40Short, M50
W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50
OPEN Short (OS) – sprint a Free Order, OPEN Long (OL) – Free Order
Štafety:
M, M120, W, W120, OPEN

Předpokládané časy:
V souladu s Prováděcími pokyny k soutěžím ČSOS v MTBO 2013

Informace:
Na tomto webu, nebo u ředitele závodu:
Martin Štěpánek, tel. 603 565 603, stepanek.martin(#)gmail.com
Startovní listina a pokyny budou uveřejněny v týdnu před závodem na webové stránce závodu.

Přihlášky:
Do neděle 2.června 2013 do 23:59:59 prostřednictvím svazového přihlaš. systému ORIS
Neregistrovaní a kategorie OPEN přes e-mail: prihlasky@tbm.cz

Vklady:

Kategorie Sprint Štafety Free Order
WM14 50,- 50,-
WM17, WM20 100,- 100,-
WM21, WM40, WM50 140,- 160,-
W, M Hradí ČSOS
W120, M120 390,-
OPEN 390,-
OPEN Short 100,- 100,-
OPEN Long 200,-
Zapůjčení SI čipu 40,- 40,- 40,-

Do kategorií W a M se mohou přihlásit pouze závodníci řádně registrovaní v rámci sekce MTBO ČSOS. Výše uvedené vklady platí pro závodníky přihlášené v řádném termínu. Pozdní přihlášky za dvojnásobné startovné dle kapacitních možností pořadatele.
Při závodě štafet hradí vklad za štafety startující v mistrovských kategoriích M a W ČSOS.

Závodníci kategorie Open-Long přihlášení v řádném termínu mají nárok na zlevněný vklad ve výši 200,- Kč/závod, v případě pozdější přihlášky či přihlášky na místě činí vklad 300,- Kč.
Závodníci kategorie Open-Short startují za jednotný vklad 100,- Kč/závod.

Vklady zasílejte na účet pořadatele vedený u Sberbank, a.s. – č.ú. 3200 055 034 / 6800
(název účtu: Jiří Urválek), variabilní symbol uvést ve tvaru xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle adresáře ČSOB. Zahraniční závodníci mohou uhradit vklady při prezentaci.

Prezentace:
v centru závodu
Pátek 7. června 2013 od 18:30 do 22:00hod
Sobota 8. června 2013 od 7:30 do 8:45 hod.
Soupisky štafet je nutno odevzdat v sobotu do 12:00hod na prezentaci
Neděle 9. června 2013 od 8:00 do 9:00 hod

Start:
Sprint a Free Order intervalový. Štafety ve vlnách po kategoriích.
Sprint: 00 = 9:30
Štafety: 00 = 14:30
Free Order: 00 = 10:00

Systém ražení:
Elektronický – SportIdent, kompatibilní také s čipy řady 8 až 11 včetně
Půjčovné SI čipu je 40,- Kč /závod.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 800,-.
Za ztrátu či poškození SI čipu bude účtováno také 800,- Kč.
SI čip musí být připevněn ke kolu. Stejný čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát!

Parkoviště:
V centru závodu. Cena 50 Kč za oba dny – vybíráno při příjezdu. Dbejte pokynů pořadatelů.

Doprava:
Příjezd do centra bude značen z obce Viničné Šumice, Loc: 49°12’51.5″N, 16°49’16.6″E.
Příjezdová cesta překonává na závěrečných 700m převýšení cca 100m, běžným osobním vozem bez problémů sjízdné

Terén:
Středně členitý smíšený les s hustou sítí komunikací, sjízdnost od náročných měkkých cest, přes průseky a kroutící se traverzové singly až po lesní silničky

Mapa:
Speciální mapy pro MTBO, měřítko pro sprint 1:10 000, štafety a Free Order 1:15 000
Stav 05/2013, zpracoval: Vlastislav Šebesta a kolektiv MTBO závodníků TBM

Vzdálenosti:
centrum – start (sprint a Free Order) do 5 km, štafety v centru závodů, bude blíže upřesněno v pokynech

Občerstvení:
Bohatě zásobený a dimenzovaný stánkový prodej v centru závodu – od pátečního večera do skončení závodů

Ubytování:
– Ve vlastních stanech v centru 50,- Kč / osoba /noc – od pátku do neděle
– V tělocvičně (do 5 km od centra) 100,-Kč / osoba /noc – pouze noc ze soboty na neděli
Zaplaťte společně se vklady na výše uvedený účet.

Ubytování na lůžku pořadatel nezajišťuje, nicméně z široké nabídky ubytování v Brně případným zájemcům doporučujeme např. Ubytovnu Jedovnická 10 (bývalá ubytovna Zetoru)

Dětská školka:
Bude k dispozici v centru závodu. Předběžný požadavek na umístění ratolestí uveďte v poznámce s přihláškou. Pro děti bude připraven i krátký MTB okruh v okolí shromaždiště.

Protesty:
Přijímá hlavní rozhodčí se vkladem 200,-Kč.

Vyhlášení výsledků:
V sobotu ve 20.00 v centru závodu, v neděli ihned po závodě. Flower ceremony (kategorie M a W ihned po skončení sobotního MČR ve sprintu.

Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů MTBO
Jakékoliv porušení pravidel, zejména jízda mimo komunikace, bude trestáno diskvalifikací.

Zákaz:
Ode dne vydání tohoto rozpisu platí zákaz vstupu do prostoru závodu v souladu s ustanovením bodu 11 odst. 3 a 5 platných pravidel MTBO. Prostor závodu se nachází mezi obcemi Hostěnice, Pozořice, Viničné Šumice a lokalitami Hádek, Malá Říčka a Kalečník.

Upozornění:
Platí přísný zákaz jízdy volným terénem, s výjimkou louky v centru závodů. Nedodržení bude důvodem k diskvalifikaci. Bližší informace budou upřesněny v pokynech k závodům.
Les je hojně navštěvován pěšími i cykloturisty, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech.
Technický stav kol bude pořadatelem kontrolován před startem u kategorií MW14 a 17.
Minimální šíře plášťů je 1,5“. Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.
Dbejte na dodržování Desatera MTBO – bude součástí Pokynů a bude vyvěšeno na shromaždišti.

Funkcionáři závodu:
Ředitel závodů: Martin Štěpánek, tel. 603 565 603
Hlavní rozhodčí: Zbyněk Pospíšek, tel. 605 204 216
Stavitelé tratí: Marek Pospíšek – sprint; Jiří Procházka – štafety; Miroslav Rygl – Free Order

Schvalovací doložka:
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí MTBO dne 2.4.2013

Závod se koná s laskavým souhlasem Lesů České republiky, s.p., městyse Pozořice a obce Viničné Šumice.

Martin Štěpánek
ředitel závodu

Zbyněk Pospíšek
hlavní rozhodčí

Rozpis (pdf)