Plánek příjezdu:
příjezd

Plánek centra:
centrumEmargované prostory / Embargoed areas

Dle IOF rules se embargo oblasti vztahuje na všechny potenciální členy týmu (běžce, vedoucí týmů, trenéry, lékaře, fyzioterapeuty atd.) a všechny ostatní, kteří mohou díky znalosti terénu ovlivnit výsledky soutěže. Embargované oblasti jsou embargovány s přísným embargem, což znamená, že soutěžící, vedoucí týmů a další osoby, které díky znalosti terénu mohou ovlivnit výsledky soutěží, nemohou zcela vstupovat do vyznačené oblasti, a to ani po turistických cestách nebo veřejných
komunikacích.

According to the IOF Competition Rules, embargoed areas applies to all potential Team members (runners, team leaders, coaches, doctors, physiotherapist, etc.) and all other who, through knowledge of the terrain, may influence the results of the competitions. Embargoed areas are embargoed with strict embargo, meaning that competitors, team officials, and other persons, who, through knowledge of the terrain, may influence the results of the competitions, are not allowed to enter the area even on tourist or public roads.

map1
map2

Staré mapy zasahující do závodního prostoru:

Mapový portál ČSOS:
Sýkoř 701
Chlébské údolí