Pokyny ke stažení (pdf)
Bulletin 2 (en) for download (pdf)

Mistrovství a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na krátké trati
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A
WRE – závod světového rankingu
Veřejný závod

Konání akce umožnil generální partner ČSOS – podnik Lesy České republiky s.p.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:
TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů (TBM)

DATUM:
sobota 23. 6. 2018 – kvalifikace MČR a Veteraniády ČR na krátké trati (WRE pro kategorie DH21)
neděle 24. 6. 2018 – finále MČR a Veteraniády ČR na krátké trati (WRE pro kategorie DH21)

CENTRUM:
Chlébské, louka nad obcí (GPS: 49.4778394N, 16.3777831E)

PŘÍJEZD:
V sobotu pouze ze směru od obce Chlébské (viz plánek). Ze směru od Hodonína je příjezd zakázán, neboť cesta vede přes závodní prostor. Upozorňujeme, že od odbočky z hlavní silnice Nedvědice-Štěpánov nad Svratkou po obec Chlébské je příkré stoupání (20 %). Přijeďte včas s dostatečnou rezervou.
Po skončení závodu je možné odjet oběma směry.
V neděli je možné přijet z obou směrů, doporučujeme ale opět příjezd od obce Chlébské, abyste se nemuseli vyhýbat odjíždějícím autobusům.
Autobusy přijedou po oba dny od obce Chlébské, dle pokynů pořadatelů vyloží závodníky a odjedou směrem na Hodonín. Po skončení závodu přijedou autobusy od Hodonína, dle pokynů pořadatelů naloží závodníky a odjedou směrem Chlébské.

PARKOVIŠTĚ:
Osobní auta: na louce dle pokynů pořadatelů (viz plánek centra), poplatek 50 Kč / víkend
Autobusy: doporučená parkovací místa jsou před firmou Čerstvý pstruh.cz u odbočky z hlavní silnice Nedvědice-Štěpánov nad Svratkou na Chlébské nebo na parkovišti pod hradem Pernštejn v Nedvědici.
Parkoviště není vhodné pro kempování obytných aut.

VZDÁLENOSTI:
parkoviště auta – centrum: 300 m
výstup z autobusů – centrum: 200 m
centrum – cíl (oba dny): 0 m

PREZENTACE v centru:
sobota 23. 6. 2018 – 9:00 – 11:00
neděle 24. 6. 2018 – 8:00 – 9:00 (pouze kategorie veřejného závodu)
Na místě je možné se dohlásit pouze do veřejného závodu (kategorie P, T3, T5), vklad 250 Kč / závod.
Zapůjčení čipu SPORTident: 50 Kč / závod. Úhrada při ztrátě čipu 1000 Kč.
Pokyny a startovní listiny nebudou vydávány v klubových obálkách, budou vyvěšeny v centru závodu a v elektronické podobě na ORISu a webu závodu.

SYSTÉM RAŽENÍ:
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTident (kontaktní ražení). Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině, a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Čipy zapůjčené na dva dny se vrátí v neděli.
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. V posledním koridoru bude umístěna SIAC OFF krabička. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým prostorem. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze jednou.

TERÉN:
Vysočinský terén s výraznějším převýšením a kamenitou podložkou. Několik pasáží s kamennými a skalními útvary, které vznikly mrazovým zvětráváním. Skály dosahují výšky až 6 metrů. Středně hustá síť komunikací, převážně listnatý les, hustníkové pasáže, v severní části sezónní podrost.

ZAKÁZANÝ PROSTOR:
Vyjma doby od startovního času do oražení cílové jednotky je celý prostor závodu vymezený obcemi Chlébské, Černovice, Osiky (vyjma tréninkového prostoru) zakázaným prostorem. Při nedodržení zákazu vstupu do závodního prostoru se vystavujete riziku diskvalifikace. Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených ploch.
Přísný zákaz vstupu do čerstvě osázené plochy v blízkosti centra závodu. Osázená plocha bude viditelně ohraničena.

POVINNÉ ÚSEKY:
Start – začátek orientace
Sběrná kontrola – cíl
Budou vyznačeny fáborky nebo koridory.

OBČERSTVENÍ:
Po oba dny v cíli (balená voda), v karanténě (nalévaná voda), na trati DH21 na postupu (sobota; vyznačeno na mapě; balená voda), resp. na kontrolách (neděle; vyznačeno v piktogramech; balená voda).

PRVNÍ POMOC:
V cíli bude poskytnuta bezplatná lékařská pomoc, případné následující zdravotní výdaje si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění.

PŘEVLÉKÁNÍ:
V centru závodů bude vyhrazena omezená plocha pro stavbu klubových stanů. Při stavbě prosím respektujte pokyny pořadatelů.

WC:
Mobilní toalety v centru závodů a v karanténě.

MYTÍ:
U parkoviště aut bude k dispozici cisterna s vodou a lavory, vzdálenost z centra 300 m.

VÝSLEDKY:
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na Internetu.
Firma RACOM bude zajišťovat on-line přenos mezičasů z radiokontrol. Tyto mezičasy budou dostupné na webových stránkách:
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=13969 (sobota)
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=13970 (neděle).

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 15:00. Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci ve všech kategoriích Mistrovství a Veteraniády ČR. Vyhlášení proběhne v tomto pořadí: D21, H21, D16, H16, D18, H18, D20, H20, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, DH70, DH75 a H80.

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2018 a pravidel IOF. Pro kategorie WRE jsou směrné časy D21 35 min, pro H21 35 min.

PROTESTY:
Písemně s vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu: Zdenka Kozáková, Ramešova 112/4, 612 00 Brno.
Protesty pro kategorie WRE se řídí pravidly IOF: stížnost (complaint) proti rozhodnutí pořadatele musí být doručena IOF Advisorovi (na formuláři dostupném na prezentaci) nejpozději 15 minut po vydání oficiálních výsledků. V případě nesouhlasu s rozhodnutím pořadatele může být podán protest, který musí být opět předán IOF Advisorovi (na stejném formuláři) nejpozději 15 minut po rozhodnutí o stížnosti. Vklad za protest je 50 EUR. V případě uznání protestu se vrací.

JURY:
Daniel Wolf (TUR9100), Zuzana Klimplová (LPU8151), Radim Ondráček (EKP7414)

UPOZORNĚNÍ:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
Doporučujeme tejpování, dlouhé kalhoty a repelenty proti klíšťatům.
Závodníkům startujícím ve všech podkategoriích D21 a H21 (kvalifikace i finále) je dovoleno nést zařízení GPS, pokud toto zařízení nemá mapový displej a není použito pro navigační účely.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.
Žádáme závodníky o dodržení pořádku v centru závodů a třídění odpadu (žluté pytle = plast, černé pytle = vše ostatní). Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati se konají na území, které spravuje podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.

UBYTOVÁNÍ:
Pořadatel nezajišťuje. Přespání v centru není možné.

STRAVOVÁNÍ:
V centru závodu bude zajištěn prodej s tradičním sortimentem v režii SDH Chlébské. Dále se můžete občerstvit v „KOS KAFFE“, kde bude také výdej dopředu přes ORIS objednaných jídel od firmy FreshBox (stravenky budou k vyzvednutí na prezentaci, nebude možné doobjednat na místě) a drobné občerstvení (káva, buchty, pomazánky,…).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. Závodníci běžící finále A s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

INFORMACE:
Stránky závodu: www.tbm.cz/2018-ob-mcrkt/
Jan Gryc: e-mail: jangryc@o2active.cz, tel.: 602 789 897

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI:
Ředitel závodu: Jan Gryc
Hlavní rozhodčí: Zdenka Kozáková, R1
Stavitel tratí: Radovan Čech, R2 – kvalifikace; Zdeněk Liščinský, R1 – finále

IOF ADVISOR:
Adam Chromý, IOF SEA

PODĚKOVÁNÍ:
Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost uspořádat závody v tomto krásném prostředí. Obci Chlébské a starostovi obce Chlébské panu Bílkovi děkujeme za pomoc při zajištění závodů. Panu Kunčíkovi děkujeme za poskytnutí pozemků pro centrum závodu. Poděkování patří i SDH za zásobování vodou.
Děkujeme všem partnerům ČSOS a partnerům závodu.

KVALIFIKACE – SOBOTA 23. 6. 2018

START:
00 = 12:00, intervalový
Kategorie veřejného závodu (P, T3, T5) startují dle startovní listiny.
WRE kategorie (DH21): V případě pozdního příchodu na start o více než 1 minutu je možné startovat až v nejbližší volné polovině startovního intervalu dané kategorie.

VZDÁLENOSTI:
centrum – vstup do karantény: 700 m, převýšení 50 m, modrobílé fáborky
vstup do karantény – start (Mistrovství ČR): 500 m, převýšení 20 m, modrobílé fáborky
centrum – start (Veteraniáda, veřejný závod): 1200 m, převýšení 70 m, zelenobílé fáborky

Cesta na start je společná pro všechny kategorie až po vstup do karantény. Kategorie Veteraniády a veřejného závodu dále pokračují na start po zelenobílých fáborcích mimo tréninkovou mapku. Začátek cesty na start vede po málo frekventované silnici III. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.

KARANTÉNA:
Všichni závodníci MČR musí projít vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, nejpozději ve startovním čase 10 = 12:10. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start a do prostoru vymezeného tréninkovou mapkou. V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.

TRÉNINKOVÁ MAPKA:
K samoobslužnému vyzvednutí v karanténě.

STARTOVNÍ ČÍSLA:

Pro kvalifikaci nejsou.

MAPA:
ZÁRAZ 678, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4
Mapový klíč ISOM 2017, stav jaro 2018, hlavní kartograf Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Zvláštní mapové značky:
hnědý trojúhelník – plošinka
černý křížek – přístřešek, lavička, malý dřevěný objekt, informační tabule
Vývraty nejsou mapovány.
Je použita alternativní značka pro hranici porostů (zřetelná hranice porostů, značka 416) – krátké zelené čárky (viz ukázka).
hranice porostů
Závodníci MČR obdrží mapu (označenou svými identifikačními údaji) na startovní čáře. Závodníci ostatních kategorií si mapu odebírají sami v posledním startovním koridoru. Mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map v sobotu po odstartování posledního závodníka, cca 16:30.

POPISY KONTROL:
Kategorie MČR pouze na mapě. Ostatní kategorie formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů a rovněž na mapě.

ČASOVÝ LIMIT:
75 min, uzavření cíle v 17:45.

UPOZORNĚNÍ:
Všechny tratě vedou přes málo frekventovanou silnici III. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.
Přísný zákaz vstupu do oplocenek (značka 518) a nově osázených pasek! Zakázané paseky jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy (nepřístupná oblast, značka 709) a budou v kritických místech ohraničeny páskou (viz ukázka).
zákaz
V prostoru kvalifikace se nachází oblast s velkými popadanými stromy (jeden strom srazil několik dalších jako domino). Průchod mezi kmeny a větvemi je možný s obtížemi. Na mapě je tato oblast vyznačena kombinací dvou vegetačních značek (410 – prodírání a 409 – chůze).
polompolomfoto

POSTUPOVÝ KLÍČ DO NEDĚLNÍHO FINÁLE A:
M ČR: D16, H16, D18, H18 – 3 rozběhy, 6 závodnic / závodníků z každého rozběhu
M ČR: D20, H20 – 2 rozběhy, 9 závodnic / závodníků z každého rozběhu
M ČR: D21 – 4 rozběhy, 6 závodnic z každého rozběhu
M ČR: H21 – 4 rozběhy, 8 závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda ČR: Prvních 50 % závodnic / závodníků z kvalifikace, maximálně však 30. Při menším počtu závodníků v kvalifikaci než 10 se finále na skupiny A a B nerozděluje.FINÁLE – NEDĚLE 24. 6. 2018

START:
00 = 9:30, intervalový
Kategorie veřejného závodu (P, T3, T5) startují dle startovní listiny.
WRE kategorie (DH21): V případě pozdního příchodu na start o více než 1 minutu je možné startovat až v nejbližší volné polovině startovního intervalu dané kategorie.

STARTOVNÍ LISTINY:
Budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a budou vyvěšeny v centru. Předběžné startovní časy prvních závodníků v kategoriích jsou uvedeny spolu s parametry tratí v příloze (pozor, konečné časy se mohou lišit!).

VZDÁLENOSTI:
centrum – start 1400 m, převýšení 90 m, modrobílé fáborky
centrum – vstup do karantény: 1100 m, převýšení 85 m, modrobílé fáborky
vstup do karantény – start: 300 m, převýšení 0 m, modrobílé fáborky
Začátek cesty na start vede po málo frekventované silnici III. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.

KARANTÉNA:
Všichni závodníci finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) musí projít vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, nejpozději ve startovním čase 150 = 12:00. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start a do prostoru vymezeného tréninkovou mapkou. V karanténě bude k dispozici přístřešek, pitná voda, WC a odvoz věcí do cíle. Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.

TRÉNINKOVÁ MAPKA:
K samoobslužnému vyzvednutí v karanténě.

STARTOVNÍ ČÍSLA:
Závodníci kategorií finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně v karanténě. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.

GPS:
Vybraní závodníci kategorií D21A a H21A běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem ve startovním koridoru (vesty budou k vyzvednutí samoobslužně v karanténě). Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu v sobotu večer, dále bude vyvěšen v centru závodu a v karanténě. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. GPS tracking bude možné sledovat od 12:30 na těchto webových stránkách: ženy, muži.

MAPA:
HRÁDKY 628, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4
Mapový klíč ISOM 2017, stav jaro 2018, hlavní kartograf Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Zvláštní mapové značky:
hnědý trojúhelník – plošinka
černý křížek – přístřešek, lavička, malý dřevěný objekt, informační tabule
Vývraty nejsou mapovány.
Je použita alternativní značka pro hranici porostů (zřetelná hranice porostů, značka 416) – krátké zelené čárky (viz ukázka u sobotního závodu).
Závodníci si mapu odebírají sami v posledním startovním koridoru. Mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map v neděli ve 12:00.

POPISY KONTROL:
Kategorie finále A MČR formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí ve druhém startovním koridoru. K dispozici budou izolepy, nůžky, zvýrazňovače. Rozměr popisů hlavních kategorií WRE: D21A 145×55 mm, H21A 185×55 mm.
Ostatní kategorie formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu.
Všechny kategorie mají popisy kontrol i na mapě.

ČASOVÝ LIMIT:
75 min, uzavření cíle v 15:00.

UPOZORNĚNÍ:
Některé tratě se kříží – dejte pozor na správné pořadí kontrol. Některé kontroly mohou být blízko, takže se jejich kolečka protínají. U kategorií D21A a H21A je použita zakřivená spojnice do oblouku. Viz ukázky:
tisk 1tisk 2
Přísný zákaz vstupu do oplocenek (značka 518) a nově osázených pasek! Zakázané paseky jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy (nepřístupná oblast, značka 709) a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou (viz ukázka u sobotního závodu).

TESLA TV:
V průběhu finále bude v centru závodu připravena velkoplošná obrazovka, na které budete moci sledovat zajímavé informace i živý přenos z lesa. V průběhu Veteraniády budeme zobrazovat online výsledky z cíle, v průběhu dorosteneckých a juniorských A-finále budeme mít 2 kamery v aréně a 1 TV kontrolu v lese. Přenos vygraduje při A-finále dospělých, kdy budete navíc sledovat GPS tracking a nejen TV kontrolu z lesa, ale celý TV úsek. Kromě velkoplošné obrazovky budeme přenos streamovat společně s hlasem komentátorů na YouTube. Odkaz na stream najdete na stránkách závodu. Celé je to pilotní projekt, který ještě v ČR nebyl nikdy realizován a který jsme spíchli na koleně my, amatéři z TBM, společně s Martinem Chmelařem. Pokud tedy něco nepojede, omluvte nás, prosím. Děláme pro to maximum, ale nejsme profíci jako v ČT.

Zdenka Kozáková – hlavní rozhodčí
Jan Gryc – ředitel závoduPlánek příjezdu:
příjezd

Plánek centra:
centrum