rozpis ke stažení (pdf)

ROZPIS
Mistrovství a Veteraniáda ČR v orientačním běhu na krátké trati 2018
WRE – závod světového rankingu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:
TJ TESLA BRNO z.s. – Klub orientačních sportů

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ:
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A
Světový ranking WRE (v kategoriích D21 a H21)
Ranking
Český pohár veteránů
Veřejný závod

DATUM:
sobota 23. 6. 2018 – kvalifikace MČR a Veteraniády ČR na krátké trati, WRE
neděle 24. 6. 2018 – finále MČR a Veteraniády ČR na krátké trati, WRE

CENTRUM:
Chlébské, louka nad obcí (GPS: 49.4778394N, 16.3777831E)

KATEGORIE:
Mistrovství ČR:
D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR:
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Veřejný závod:
P – kategorie pro příchozí bez omezení věku a pohlaví (úroveň žactva)
T3, T5 – tréninková trať bez omezení věku a pohlaví (úroveň dospělí)

PRÁVO STARTU:
V kategoriích DH16 – DH21 je právo startu omezeno – viz platný Soutěžní řád a Prováděcí předpisy sekce OB ČSOS pro rok 2018.

PŘIHLÁŠKY:
Do čtvrtka 7. 6. 2018 23:59 za základní výši vkladu. Závodníci registrovaní v ČSOS se přihlásí v informačním systému ORIS, zahraniční závodníci v kategorii DH21 se přihlásí přes IOF Eventor. Ve výjimečných případech se lze přihlásit v povinném formátu ČSOS na email prihlasky@tbm.cz (přihláška je platná po obdržení potvrzení) do stejného data. Dodatečné přihlášky do kategorií Mistrovství a Veteraniády ČR budou přijímány do neděle 10. 6. 2018 23:59 za 1,5 násobek základní výše vkladu. Po tomto termínu je možné se přihlásit pouze do veřejného závodu.
UPOZORNĚNÍ: Každý závodník v kategorii DH21 musí v přihlášce uvést své IOF ID! Nemáte-li IOF ID, získáte ho registrací v IOF Eventoru.

ZÁKLADNÍ VÝŠE VKLADU:
DH16 – DH21: 340 Kč / oba dny dohromady (základní vklady za závodníky registrované v ČSOS v sekci OB a přihlášené v řádném termínu hradí ČSOS)
DH35 – DH55: 340 Kč / oba dny dohromady
DH60 – DH75, H80: 270 Kč / oba dny dohromady
P, T3, T5: při přihlášce do 10.6.2018: 150 Kč / den, při přihlášce na prezentaci: 250 Kč / den
Zapůjčení čipu SportIdent: 50 Kč / závod.

ÚHRADA:
Platby za vklady a půjčovné SI převodem na účet u Č.S., a.s., č. 001003-1341726349 / 0800, IBAN: CZ66 0800 0010 0313 4172 6349, BIC/SWIFT: GIBACZPX. Variabilní symbol se uvede ve tvaru 22xxxx03, kde se za xxxx dosadí číslo klubu v adresáři ČSOS.
Platby musejí být připsány na uvedený účet nejpozději do 15.6.2018.
Platbu na prezentaci v hotovosti lze provést pouze v CZK.
Bez zaplaceného vkladu nebude závodník připuštěn ke startu.

PREZENTACE v centru:
sobota 23. 6. 2018 9:00 – 11:00 hod.
neděle 24. 6. 2018 8:00 – 9:00 hod. (pouze kategorie veřejného závodu)

START 00:
sobota 23. 6. 2018 12:00 hod. intervalový start
neděle 24. 6. 2018 9:30 hod. intervalový start

VZDÁLENOSTI:
parkoviště auta – centrum: 300 m
výstup z autobusů – centrum: 200 m
centrum – start (oba dny): do 2000 m
centrum – cíl (oba dny): 0 m

TERÉN:
Vysočinský terén s výraznějším převýšením, několik pasáží s kamennými a skalními útvary, které vznikly mrazovým zvětráváním. Skály dosahují výšky až 6 metrů. Nadmořská výška 550–630 m n.m.

MAPA:
Pro všechny kategorie po oba dny v měřítku 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2017, stav jaro 2018, hlavní kartograf Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny.
Předchozí mapa: Starý Kvartýr (2001)
Ukázka nové mapy:
ukazka

SYSTÉM RAŽENÍ:
Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Vklad za půjčení čipu 50 Kč/den.
Při nevrácení půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 1000 Kč.

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ:
Dle platného Soutěžního řádu sekce OB ČSOS pro rok 2018. Pro kategorii D21 35 min, pro H21 35 min.

PŘEDPIS:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2018 a pravidel IOF.

UBYTOVÁNÍ:
Pořadatel nezajišťuje. Přespání v centru není možné.

DOPRAVA:
Pořadatel nezajišťuje. V případě dopravy vlastním autobusem prosím objednejte doplňkovou službu v IS ORIS.

STRAVOVÁNÍ:
V centru závodu bude zajištěn prodej se základním sortimentem.

INFORMACE:
Stránky závodu: www.tbm.cz/2018-ob-mcrkt/
Jan Gryc: e-mail: jangryc@o2active.cz, tel.: 602 789 897

UPOZORNĚNÍ:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI:
Ředitel závodu: Jan Gryc
Hlavní rozhodčí: Zdenka Kozáková, R1
Stavitel tratí: Radovan Čech, R2 – semifinále, Zdeněk Liščinský, R1 – finále

IOF ADVISOR:
Adam Chromý, IOF SEA

Rozpis závodu byl radostně schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 18. 2. 2018.